تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کشته شدن طراح حمله بر جنبش روشنایی درننگرهار

در خبرنامه آمده است که مولوی عبدالقیوم مشهور به شاهین خراسانی و مولوی فاروقی قوماندانان گروه داعش درمنطقه دیوانه بابا بندر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند.

ریاست عمومی امنیت ملی روز شنبه دریک خبرنامه از بین بردن  طراح حمله هراس افگنانه بر جنبش روشنایی درکابل خبرمی داده است.

در خبرنامه آمده است که مولوی عبدالقیوم مشهور به شاهین خراسانی و مولوی  فاروقی قوماندانان گروه داعش درمنطقه دیوانه بابا بندر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند.

خبرنامه می افزاید که مولوی خراسانی فرمانده ۲۰۰ نفری گروه  داعش در ولایت ننگرهار بود که مسوولیت آموزش و سازماندهی حمله های هراس افگنانه و انتحاری گروۀ داعش را در ولایت ننگرهار به عهده داشت و یک تن از سازماندهندگان حمله بر جنبش روشنائی در چوک دهمزنگ کابل نیز بود.

در حمله بر جنبش روشنایی سال گذشته دست کم ۸۰ تن کشته شدند و ۳۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

افغانستان

کشته شدن طراح حمله بر جنبش روشنایی درننگرهار

در خبرنامه آمده است که مولوی عبدالقیوم مشهور به شاهین خراسانی و مولوی فاروقی قوماندانان گروه داعش درمنطقه دیوانه بابا بندر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند.

Thumbnail

ریاست عمومی امنیت ملی روز شنبه دریک خبرنامه از بین بردن  طراح حمله هراس افگنانه بر جنبش روشنایی درکابل خبرمی داده است.

در خبرنامه آمده است که مولوی عبدالقیوم مشهور به شاهین خراسانی و مولوی  فاروقی قوماندانان گروه داعش درمنطقه دیوانه بابا بندر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند.

خبرنامه می افزاید که مولوی خراسانی فرمانده ۲۰۰ نفری گروه  داعش در ولایت ننگرهار بود که مسوولیت آموزش و سازماندهی حمله های هراس افگنانه و انتحاری گروۀ داعش را در ولایت ننگرهار به عهده داشت و یک تن از سازماندهندگان حمله بر جنبش روشنائی در چوک دهمزنگ کابل نیز بود.

در حمله بر جنبش روشنایی سال گذشته دست کم ۸۰ تن کشته شدند و ۳۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید