تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

مسوولیت بورد جهانی هماهنگی پولیس افغانستان به بریتانیا سپرده شد

مسوولیت نوبتی بورد جهانی هماهنگی پولیس افغانستان به گونه رسمی از کانادا به بریتانیا سپرده شد. 

این مسوولیت یک سال پیش توسط کانادا به دوش گرفته شد. سفیر کشورهای کمک کننده که مسوولیت رهبری این بورد را می‌گیرند یکجا در هماهنگی با وزیر امور داخله افغانستان روی هماهنگی، همکاری تخنیکی و مصرف بودجه کشورهای کمک کننده همکاری می‌کنند. 

در مراسم انتقال مسوولیت این بورد به بریتانیا، مقام‌های ارشد افغان و سفیران کشورهای دیگر در افغانستان اشتراک کرده بودند.  

در این نشست، عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور افزایش تلفات نیروهای پولیس در شماری از ولایت‌ها را نگران کننده خواند. 

آقای عبدالله گفت: «رقم بالای تلفات یکی از مسایلی است که هیئت رهبری وزرات امور داخله در هماهنگی با سایر نهادها در این قسمت یک توجه خاصی داشته باشد. متأسفانه رقم تلفات بسیار زیاد است که این ارتباط می‌گیرد به استحکامات، موضع و به سنگر که باید به آن‌ها رسیده‌گی شود.»

در همین حال، نیکولاس کی، سفیر بریتانیا در کابل، مأموریت بورد جهانی هماهنگی پولیس افغانستان ناتمام خواند و گفت که خواست او این است تا روند بررسی پولیس خیالی در وزارت داخله تکمیل شود.

او افزود: «در نشست ژنف در ماه نومبر، کشورهای کمک کننده می‌خواهند بدانند که آیا برنامه مشخص کردن پولیس خیالی تکمیل شده است و همچنان همکاران خارجی شما انتظار دارند تا بشنوند چه اقدام هایی در برابر کسانی که مسول تنظیم نادرست بودیجه و تنخواه های پولیس خیالی استند  صورت گرفته اند. کشورهای کمک کننده همچنان می‌خواهند در باره کار اقدامات مرکز عدلی و قضایی در مبارزه بافساد  بشنوند.»

پرابو حریهاران، شاژادفیر کانادا در کابل، گفت: « وزرات امور داخله پیشرفت مثبتی را در رهبری نیروهای امنیتی نشان داده است. خصوصن در راستای گماشتن فرمانده‌هان پولیس ولسوالی‌ها و نیز شفافیت تا اندازه‌ای در این وزارت تأمین شده است اما به یان موافق استیم که کارهای بیشتری در این راستا باید صورت بگیرد.»

ویس احمد برمک وزیرامور داخله در این نشست از بایومتریک شدن بیش از ۹۷ درصد نیروهای پولیس سخن گفت. 

آقای برمک گفت: «مسئله پولیس خیالی را به سه مرحله تقسیم کردیم، یک مرحله اساسی‌اش این بود که نیروهای پولیس ثبت و بایومتریک شوند که که اکنون پیشرفت ما در این زمینه نود و هفت اعشاریه پنج درصد است.»

افغانستان

مسوولیت بورد جهانی هماهنگی پولیس افغانستان به بریتانیا سپرده شد

وزیر امور داخله می‌گوید که وزارت امور داخله در زمینۀ بررسی پولیس خیالی پیشرفت‌های خوبی داشته است. 

تصویر بندانگشتی

مسوولیت نوبتی بورد جهانی هماهنگی پولیس افغانستان به گونه رسمی از کانادا به بریتانیا سپرده شد. 

این مسوولیت یک سال پیش توسط کانادا به دوش گرفته شد. سفیر کشورهای کمک کننده که مسوولیت رهبری این بورد را می‌گیرند یکجا در هماهنگی با وزیر امور داخله افغانستان روی هماهنگی، همکاری تخنیکی و مصرف بودجه کشورهای کمک کننده همکاری می‌کنند. 

در مراسم انتقال مسوولیت این بورد به بریتانیا، مقام‌های ارشد افغان و سفیران کشورهای دیگر در افغانستان اشتراک کرده بودند.  

در این نشست، عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور افزایش تلفات نیروهای پولیس در شماری از ولایت‌ها را نگران کننده خواند. 

آقای عبدالله گفت: «رقم بالای تلفات یکی از مسایلی است که هیئت رهبری وزرات امور داخله در هماهنگی با سایر نهادها در این قسمت یک توجه خاصی داشته باشد. متأسفانه رقم تلفات بسیار زیاد است که این ارتباط می‌گیرد به استحکامات، موضع و به سنگر که باید به آن‌ها رسیده‌گی شود.»

در همین حال، نیکولاس کی، سفیر بریتانیا در کابل، مأموریت بورد جهانی هماهنگی پولیس افغانستان ناتمام خواند و گفت که خواست او این است تا روند بررسی پولیس خیالی در وزارت داخله تکمیل شود.

او افزود: «در نشست ژنف در ماه نومبر، کشورهای کمک کننده می‌خواهند بدانند که آیا برنامه مشخص کردن پولیس خیالی تکمیل شده است و همچنان همکاران خارجی شما انتظار دارند تا بشنوند چه اقدام هایی در برابر کسانی که مسول تنظیم نادرست بودیجه و تنخواه های پولیس خیالی استند  صورت گرفته اند. کشورهای کمک کننده همچنان می‌خواهند در باره کار اقدامات مرکز عدلی و قضایی در مبارزه بافساد  بشنوند.»

پرابو حریهاران، شاژادفیر کانادا در کابل، گفت: « وزرات امور داخله پیشرفت مثبتی را در رهبری نیروهای امنیتی نشان داده است. خصوصن در راستای گماشتن فرمانده‌هان پولیس ولسوالی‌ها و نیز شفافیت تا اندازه‌ای در این وزارت تأمین شده است اما به یان موافق استیم که کارهای بیشتری در این راستا باید صورت بگیرد.»

ویس احمد برمک وزیرامور داخله در این نشست از بایومتریک شدن بیش از ۹۷ درصد نیروهای پولیس سخن گفت. 

آقای برمک گفت: «مسئله پولیس خیالی را به سه مرحله تقسیم کردیم، یک مرحله اساسی‌اش این بود که نیروهای پولیس ثبت و بایومتریک شوند که که اکنون پیشرفت ما در این زمینه نود و هفت اعشاریه پنج درصد است.»

هم‌رسانی کنید