تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

یادبود از هفتۀ شهید در شهر کابل

شماری از اعضای «روند سبز» با گذاشتن دسته‌های گل‌ در پای منار مقاومت در کابل، از هفتۀ شهید و سالروز جان باختن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی یاد بود کردند.

اعضای این روند، می‌گویند که بسیاری‌ها در روزهای هفتۀ شهید و یادبود از روز جان باختن قهرمان ملی جاده‌ها را می‌بندند و حتا دست به شلیک وگلوله‌باری‌ها می‌زنند. آنان از مردم می‌خواهند که از چنین کارها که سبب اذیت و آزار مردم می‌شوند دست بردارند.

مولوی عبدالستار، سعادت عضو روند سبز، گفت: «این که موترها را ما شیشه سیاه کنیم، بیرق ها را بالا کنیم، فیرهای هوایی کنیم، این ها قطعاً مخالف آرمان‌های قهرمان ملی کشور است.»

مجتبی دقت، عضو دیگر این روند نیز افزود: «کسانی‌که از هجده سنبله استفاده سوء می‌کنند، مردم را اذیت و آزار می‌کنند؛ آن‌ها به آرمان‌ها و اهداف قهرمان ملی توهین می‌کنند.»

پیام دیگر اعضای روند سبز، همدلی، اتحاد و یکپارچگی میان مردمان کشور است. به گفتۀ آنان تا همگان یک دل نشوند صلح جای جنگ را در افغانستان نخواهد گرفت.

شاپور بارز، یکی از اعضای این روند در این باره اظهار داشت: «با اتکاه به درس‌های تاریخ، آنچه می‌توان کارساز باشد اتحاد و اتفاق ملت افغانستان است.»

از هفتۀ شهید و روز جان باختن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی همه ساله به شیوه‌های گونه‌گون یادبود می‌‍شود و قرار است فردا به همین مناسبت شماری از شهروندان کشور به زخمیان رویدادهای اخیر خون اهدا کنند.

احمد شاه مسعود، هفده سال پیش در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار از سوی دو هراس‌افگن که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند، ترور شد.

افغانستان

یادبود از هفتۀ شهید در شهر کابل

اعضای روند سبز با پیام‌های «همدلی، اتحاد و یکپارچگی میان مردمان کشور است، از هفتۀ شهید بزرگداشت کردند.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای «روند سبز» با گذاشتن دسته‌های گل‌ در پای منار مقاومت در کابل، از هفتۀ شهید و سالروز جان باختن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی یاد بود کردند.

اعضای این روند، می‌گویند که بسیاری‌ها در روزهای هفتۀ شهید و یادبود از روز جان باختن قهرمان ملی جاده‌ها را می‌بندند و حتا دست به شلیک وگلوله‌باری‌ها می‌زنند. آنان از مردم می‌خواهند که از چنین کارها که سبب اذیت و آزار مردم می‌شوند دست بردارند.

مولوی عبدالستار، سعادت عضو روند سبز، گفت: «این که موترها را ما شیشه سیاه کنیم، بیرق ها را بالا کنیم، فیرهای هوایی کنیم، این ها قطعاً مخالف آرمان‌های قهرمان ملی کشور است.»

مجتبی دقت، عضو دیگر این روند نیز افزود: «کسانی‌که از هجده سنبله استفاده سوء می‌کنند، مردم را اذیت و آزار می‌کنند؛ آن‌ها به آرمان‌ها و اهداف قهرمان ملی توهین می‌کنند.»

پیام دیگر اعضای روند سبز، همدلی، اتحاد و یکپارچگی میان مردمان کشور است. به گفتۀ آنان تا همگان یک دل نشوند صلح جای جنگ را در افغانستان نخواهد گرفت.

شاپور بارز، یکی از اعضای این روند در این باره اظهار داشت: «با اتکاه به درس‌های تاریخ، آنچه می‌توان کارساز باشد اتحاد و اتفاق ملت افغانستان است.»

از هفتۀ شهید و روز جان باختن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی همه ساله به شیوه‌های گونه‌گون یادبود می‌‍شود و قرار است فردا به همین مناسبت شماری از شهروندان کشور به زخمیان رویدادهای اخیر خون اهدا کنند.

احمد شاه مسعود، هفده سال پیش در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار از سوی دو هراس‌افگن که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند، ترور شد.

هم‌رسانی کنید