تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

یونس آوازخوان پرآوازۀ افغانستان درگذشت

یونس، آوازخوان پرآوازۀ آماتور افغانستان امروز به عمر ۷۶ سالگی دنیای فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ این آواز خوان مشهور افغانستان را تأیید کرده و برای بستگان وعلاقمندانش تسلیت گفته است.

یونس، در حدود دوصد آهنگ در رادیو دارد و حدود سی آهنگ هم در تلوزیون ملی افغانستان ثبت کرده است.

این آوازخوان آماتور کشور در شهر ملبورن آسترالیا زنده گی می کرد و قرار است فردا در همین شهر به خاک سپرده شود.

او، در هشت سالگی به آواز خوانی رو آورد و سال ها در افغانستان و سپس در دیار غربت دردهای افغانستان را صدا شد.

یونس، مکتب را در لیسه امانی در کابل خوانده بود و لیسانس خود را از رشته زمین شناسی از مسکو گرفته بود.

از او یک دختر و دو پسر به جا مانده است.

فرهنگ و هنر

یونس آوازخوان پرآوازۀ افغانستان درگذشت

یونس، نخستین آوازخوان آماتور افغانستان شناخته می شود؛ او پیش از مهاجرت به استرالیا در پاکستان مهاجر بود و چندین سال در آنجا زنده گی کرد.

تصویر بندانگشتی

یونس، آوازخوان پرآوازۀ آماتور افغانستان امروز به عمر ۷۶ سالگی دنیای فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ این آواز خوان مشهور افغانستان را تأیید کرده و برای بستگان وعلاقمندانش تسلیت گفته است.

یونس، در حدود دوصد آهنگ در رادیو دارد و حدود سی آهنگ هم در تلوزیون ملی افغانستان ثبت کرده است.

این آوازخوان آماتور کشور در شهر ملبورن آسترالیا زنده گی می کرد و قرار است فردا در همین شهر به خاک سپرده شود.

او، در هشت سالگی به آواز خوانی رو آورد و سال ها در افغانستان و سپس در دیار غربت دردهای افغانستان را صدا شد.

یونس، مکتب را در لیسه امانی در کابل خوانده بود و لیسانس خود را از رشته زمین شناسی از مسکو گرفته بود.

از او یک دختر و دو پسر به جا مانده است.

هم‌رسانی کنید