تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

یک دانش‌آموز برای گرامی‌داشت ازخبرنگاران جان‌باخته آهنگ ساخته‌است

یک دانش آموز انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، برای خبرنگارانی‌که در حمله‌های هراس‌افگنانه در کشور جان باخته‌اند، آهنگ ساخته است.

این آهنگ که با پیانو نواخته می‌شود، در حدود سه دقیقه را در بر می‌گیرد و این دانش‌آموز، کار ساخت آن را در ماه ثور امسال، آغاز کرده بود.

آرسن فهیم ۱۸ساله، نام این آهنگش را «آزادی» گذاشته است: «خبرنگار کسی است که آزادی ما را حفظ می‌کند و به خاطر آزادی کشور ما کار می‌کند و با کشتن خبرنگار، دشمنان افغانستان می‌خواهند که آزادی ما را از پیش ما بگیرند.»

آرسن، شش سال می‌شود که دانش‌آموز انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. او می‌گوید که دیدن فلمی در بارۀ زنده‌گی یک پیانونواز در جنگ جهانی دوم، اورا به سوی پیوستن به این مکتب موسیقی کشانید: «می‌توانیم که از طریق موسیقی، پیام خودرا به هزاران یا میلیون‌ها و یا حتا میلیاردها نفر برسانیم. حتا یک سیاست مدار اینقدر قدرت ندارد که یک هنرمند دارد.» 

جَنیل بِه، آموزگار آرسن نیز در بارۀ این آهنگ می‎‌گوید: «هنگامی‌که آرسن این پارچه را می‌نواخت، تصویر زنده‌گی این خبرنگاران و خاطرات شان با خانواده‌های شان، برایم زنده شدند. پس از پایان پارچه، دریافتم که جوانان افغانستان، چگونه می‌توانند یک رویداد ناراحت کننده و حتا خشونت بار را به یک کار هنری مبدل بسازند و از راه موسیقی با مردم شان سخن بگویند. این کار، حتا می‌تواند دردها را التیام بخشد.»

به روز دهم ماه ثور امسال، ۹ خبرنگار و تصویر بردار مشمول یارمحمد توخی، تصویر بردار طلوع‌نیوز، هنگامی‌که برای پوشش یک رویداد هراس‌افگنانه به منطقۀ شش درک کابل رفته بودند، در حملۀ دوم هراس‎افگنانه در همین منطقه جان باختند. 

این رویداد، مرگبار ترین رویداد برای رسانه‌ها در سال‌های اخیر در افغانستان به شمار می‌رود. 

بربنیاد آمارهای نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد (نی)، آمار تلفات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در جریان چهار سال حکومت وحدت ملی بیشتر است از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۱۳ در کشور.

فرهنگ و هنر

یک دانش‌آموز برای گرامی‌داشت ازخبرنگاران جان‌باخته آهنگ ساخته‌است

به روز دهم ماه ثور امسال، ۹ خبرنگار و تصویر بردار مشمول یارمحمد توخی، تصویر بردار طلوع‌نیوز، هنگامی‌که برای پوشش یک رویداد هراس‌افگنانه به منطقۀ شش درک کابل رفته بودند، در حملۀ دوم هراس‎افگنانه در همین منطقه جان باختند. 

تصویر بندانگشتی

یک دانش آموز انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، برای خبرنگارانی‌که در حمله‌های هراس‌افگنانه در کشور جان باخته‌اند، آهنگ ساخته است.

این آهنگ که با پیانو نواخته می‌شود، در حدود سه دقیقه را در بر می‌گیرد و این دانش‌آموز، کار ساخت آن را در ماه ثور امسال، آغاز کرده بود.

آرسن فهیم ۱۸ساله، نام این آهنگش را «آزادی» گذاشته است: «خبرنگار کسی است که آزادی ما را حفظ می‌کند و به خاطر آزادی کشور ما کار می‌کند و با کشتن خبرنگار، دشمنان افغانستان می‌خواهند که آزادی ما را از پیش ما بگیرند.»

آرسن، شش سال می‌شود که دانش‌آموز انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. او می‌گوید که دیدن فلمی در بارۀ زنده‌گی یک پیانونواز در جنگ جهانی دوم، اورا به سوی پیوستن به این مکتب موسیقی کشانید: «می‌توانیم که از طریق موسیقی، پیام خودرا به هزاران یا میلیون‌ها و یا حتا میلیاردها نفر برسانیم. حتا یک سیاست مدار اینقدر قدرت ندارد که یک هنرمند دارد.» 

جَنیل بِه، آموزگار آرسن نیز در بارۀ این آهنگ می‎‌گوید: «هنگامی‌که آرسن این پارچه را می‌نواخت، تصویر زنده‌گی این خبرنگاران و خاطرات شان با خانواده‌های شان، برایم زنده شدند. پس از پایان پارچه، دریافتم که جوانان افغانستان، چگونه می‌توانند یک رویداد ناراحت کننده و حتا خشونت بار را به یک کار هنری مبدل بسازند و از راه موسیقی با مردم شان سخن بگویند. این کار، حتا می‌تواند دردها را التیام بخشد.»

به روز دهم ماه ثور امسال، ۹ خبرنگار و تصویر بردار مشمول یارمحمد توخی، تصویر بردار طلوع‌نیوز، هنگامی‌که برای پوشش یک رویداد هراس‌افگنانه به منطقۀ شش درک کابل رفته بودند، در حملۀ دوم هراس‎افگنانه در همین منطقه جان باختند. 

این رویداد، مرگبار ترین رویداد برای رسانه‌ها در سال‌های اخیر در افغانستان به شمار می‌رود. 

بربنیاد آمارهای نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد (نی)، آمار تلفات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در جریان چهار سال حکومت وحدت ملی بیشتر است از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۱۳ در کشور.

هم‌رسانی کنید