تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

۹۳ پروژه ساختمانی دولتی به وزارت شهرسازی انتقال یافتند

به گفتۀ وزیر شهرسازی، قرار است در سال آینده تمام پروژه‎های ساختمانی نهادهای دولتی به وزارت شهرسازی انتقال یابد.

وزارت شهرسازی و مسکن می‎گوید که از آغاز سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، تمام پروژه‏های ساختمانی نهادهای دولتی به وزارت شهرسازی انتقال می‎کنند و از سوی این وزارت عملی خواهند شد.
 
سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن روز پنج‎شنبه (۲۸ ثور) به طلوع‏‌نیوز گفت که در سال جاری ۹۳ پروژۀ ساختمانی نهاد‎های دولتی که پیش از سال مالی، بودجۀ شان به این وزارت انتقال یافته بودند، از سوی این وزارت عملی می‎شوند.

آقای نادری افزود: «پروژه‎های ساختمانی که در وزارت شهرسازی انتقال کرده، یکی در کود ۴۹ است که تمام این پروژه‎ها شامل بودجۀ ملی ما بود که تصویب شد از طرف مجلس؛ تمام این (پروژه‎ها) درحدود ۹۳ پروژه است که به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال کرده، تمام کارهای این‎ها درظرف ده روز آینده به ختم خواهد رسید و ما این را به اعلان داوطلبی خواهد گذاشتیم.»
 
درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‏گان می‎گویند  که عملی شدن تمام پروژه‎های ساختمانی از سوی یک نهاد، خلاف قانون است و نیز وزارت شهرسازی ظرفیت کافی برای عملی ساختن این پروژها را ندارد.
 
فرهاد مجیدی، دراین باره بیان داشت: «اقدام حکومت و فرمان رییس‎جمهور در مغایرت با قانون است، خلاف قانون است؛ یک وزارت که وزارت شهرسازی باشد ظرفیت را ندارد و متاسفأنه این اوج اختلافات در درون حکومت را نشان می‎دهد.»
 
به گفتۀ مسؤولان وزارت شهرسازی و مسکن، نهادهای دولتی که امسال پروژه‎های ساختمانی شان را عملی می‎سازند وزارت شهرسازی در کنار کمک‎های فنی، نظارت جدی از روند عملی شدن این پروژه‎ها نیز خواهد کرد.

افغانستان

۹۳ پروژه ساختمانی دولتی به وزارت شهرسازی انتقال یافتند

به گفتۀ وزیر شهرسازی، قرار است در سال آینده تمام پروژه‎های ساختمانی نهادهای دولتی به وزارت شهرسازی انتقال یابد.

Thumbnail

وزارت شهرسازی و مسکن می‎گوید که از آغاز سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، تمام پروژه‏های ساختمانی نهادهای دولتی به وزارت شهرسازی انتقال می‎کنند و از سوی این وزارت عملی خواهند شد.
 
سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن روز پنج‎شنبه (۲۸ ثور) به طلوع‏‌نیوز گفت که در سال جاری ۹۳ پروژۀ ساختمانی نهاد‎های دولتی که پیش از سال مالی، بودجۀ شان به این وزارت انتقال یافته بودند، از سوی این وزارت عملی می‎شوند.

آقای نادری افزود: «پروژه‎های ساختمانی که در وزارت شهرسازی انتقال کرده، یکی در کود ۴۹ است که تمام این پروژه‎ها شامل بودجۀ ملی ما بود که تصویب شد از طرف مجلس؛ تمام این (پروژه‎ها) درحدود ۹۳ پروژه است که به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال کرده، تمام کارهای این‎ها درظرف ده روز آینده به ختم خواهد رسید و ما این را به اعلان داوطلبی خواهد گذاشتیم.»
 
درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‏گان می‎گویند  که عملی شدن تمام پروژه‎های ساختمانی از سوی یک نهاد، خلاف قانون است و نیز وزارت شهرسازی ظرفیت کافی برای عملی ساختن این پروژها را ندارد.
 
فرهاد مجیدی، دراین باره بیان داشت: «اقدام حکومت و فرمان رییس‎جمهور در مغایرت با قانون است، خلاف قانون است؛ یک وزارت که وزارت شهرسازی باشد ظرفیت را ندارد و متاسفأنه این اوج اختلافات در درون حکومت را نشان می‎دهد.»
 
به گفتۀ مسؤولان وزارت شهرسازی و مسکن، نهادهای دولتی که امسال پروژه‎های ساختمانی شان را عملی می‎سازند وزارت شهرسازی در کنار کمک‎های فنی، نظارت جدی از روند عملی شدن این پروژه‎ها نیز خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره