تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ولایتی

اخاذی طالبان از فرآورده های زراعتی در ننگرهار

به گفتۀ باشنده‎گان و لسوالی بتی کوت، امسال هزاران جریب زمین در این منطقه، تربز و خربوزه کشت شده است، اما بهای آن‎ها نسبت به گذشته بسیار بالا است.

طالبان مسلح در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار از حاصلات فارم های زراعتی دولتی، باج می گیرند تا جنگ در این ولایت را تداوم بخشند.

شماری از باشنده‎گان این ولسوالی می گویند مجبور اند تا از در آمد فارم های زراعتی دولتی شان، یک بخش به دولت و یک بخش دیگر را به طالبان بدهند؛ به همین دلیل بهای فر آورده‎های زراعتی به ویژه تربز و خربوزه در این ولایت بلند است.

تازه‎گل یک باشندۀ ولسوالی بتی کوت در این باره گفت: «دو بار اجاره می گیرند؛ یک بار طالبان و بار دیگر حکومت.»

ولي‏ الله باشندۀ دیگر این ولسوالی نیز بیان داشت: «تربز امسال قیمت است؛ این جا طالبان عُشر می خواهند.»

گفته می شود طالبان با اخاذی از محصولات دولتی در این منطقه، جنگ شان را تمویل می کنند.

صادق جبارخیل فعال مدنی در ننگرهار در این باره اظهار داشت: «طالبان از زمین‎های زراعتی باج می‎گیرند و توسط آن، جنگ شان را تقویه می‏کنند و این عُشرگیری هم‎چنان ادامه دارند؛ این کار در بسیاری از ولسوالی‏ های که دولت حاکمیت ندارد، صورت می گیرد.»

این درحالی است که گلاب منگل، والی ننگرهار نیز می پذیرد که طالبان از محصولات هزاران جریب زمین دولتی در بتی کوت باج می گیرند، اما می گوید که در این باره اقدام خواهد شد.

آقای منگل افزود: «جایی که نا امنی وجود دارد، مطمئنأ که باج گیران هم وجود دارند؛ در این شکی نیست! تلاش ما این  است که یک پلان بسازیم که بر بنیاد آن، پرسونل فارم‎‏ها را زیاد بسازیم و نا امنی‎ها را در آنجا ختم بسازیم.»

اما این، تنها داستان بتی کوت نیست، بلکه در بخش‎های مختلف ولایت ننگرهار طالبان از زمین های زراعتی و محصولان آن ها سهم شان را می‎گیرند.

ولایتی

اخاذی طالبان از فرآورده های زراعتی در ننگرهار

به گفتۀ باشنده‎گان و لسوالی بتی کوت، امسال هزاران جریب زمین در این منطقه، تربز و خربوزه کشت شده است، اما بهای آن‎ها نسبت به گذشته بسیار بالا است.

Thumbnail

طالبان مسلح در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار از حاصلات فارم های زراعتی دولتی، باج می گیرند تا جنگ در این ولایت را تداوم بخشند.

شماری از باشنده‎گان این ولسوالی می گویند مجبور اند تا از در آمد فارم های زراعتی دولتی شان، یک بخش به دولت و یک بخش دیگر را به طالبان بدهند؛ به همین دلیل بهای فر آورده‎های زراعتی به ویژه تربز و خربوزه در این ولایت بلند است.

تازه‎گل یک باشندۀ ولسوالی بتی کوت در این باره گفت: «دو بار اجاره می گیرند؛ یک بار طالبان و بار دیگر حکومت.»

ولي‏ الله باشندۀ دیگر این ولسوالی نیز بیان داشت: «تربز امسال قیمت است؛ این جا طالبان عُشر می خواهند.»

گفته می شود طالبان با اخاذی از محصولات دولتی در این منطقه، جنگ شان را تمویل می کنند.

صادق جبارخیل فعال مدنی در ننگرهار در این باره اظهار داشت: «طالبان از زمین‎های زراعتی باج می‎گیرند و توسط آن، جنگ شان را تقویه می‏کنند و این عُشرگیری هم‎چنان ادامه دارند؛ این کار در بسیاری از ولسوالی‏ های که دولت حاکمیت ندارد، صورت می گیرد.»

این درحالی است که گلاب منگل، والی ننگرهار نیز می پذیرد که طالبان از محصولات هزاران جریب زمین دولتی در بتی کوت باج می گیرند، اما می گوید که در این باره اقدام خواهد شد.

آقای منگل افزود: «جایی که نا امنی وجود دارد، مطمئنأ که باج گیران هم وجود دارند؛ در این شکی نیست! تلاش ما این  است که یک پلان بسازیم که بر بنیاد آن، پرسونل فارم‎‏ها را زیاد بسازیم و نا امنی‎ها را در آنجا ختم بسازیم.»

اما این، تنها داستان بتی کوت نیست، بلکه در بخش‎های مختلف ولایت ننگرهار طالبان از زمین های زراعتی و محصولان آن ها سهم شان را می‎گیرند.

هم‌رسانی کنید