تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ولایتی

عاملان تجاوز و قتل اسما در کندز بازداشت شدند

نهاد‎های مدافع حقوق بشر، مسؤولان نهاد های عدلی و قضایی را از بهر مجازات نشدن کسانی که بر کودکان و زنان تجاوز می‎کنند، انتقاد می‎کنند و بر مجازات آنان تأکید می ورزند

پولیس کندز سه تن را به اتهام تجاوز و کشتن اسما- دختر هفت سالۀ که ده روز پیش از ولسوالی خان آباد این ولایت ربوده شد- بازداشت کرده است.

عبدالحمید حمید، فرمانده پولیس کندز می‎گوید ده روز پیش، پدر و پسری با یک مرد دیگر یک اسمای هفت ساله را که در بازار ولسوالی خان آباد شیر می فروخت، ربودند و پس از تجاوز بر این دختر، وی  را با دستمال خفه کردند.

به گفتۀ پولیس این مردان جسد اسما را در یک بوجی گذاشتند و در جوی آب انداختند. 

فرمانده پولیس کندز در این باره بیان داشت: «دخترک هفت ساله را که شیر می فروخت مفقود شده بود، بعد از سه روز، جسدش از نهر پیدا شد؛ در نتیجۀ معاینات طب عدلی، معلوم شد که بر این دختر تجاوز شده است. اکنون سه تن به اتهام این جنایت گرفتار شدند و عاملان به جرم شان اعتراف کرده اند.»

در همین حال، متهمان این قضیه نیز به جرم شان اعتراف کرده اند.

سید کمال یکی از این متهمان گفت: «در تشناب که بردمش باز دیدم که خورد بود، من از خانه بیرون شدم و حویلی را قفل کردم و به این رفیقم گفتم تا این‎جا باشد.»

محمد الله متهم دیگر این قضیه نیز افزود: «دستمال را در سرش دور داد، دستمال از من بود؛ یک گوشه‎ اش را به من داد و گفت تو هم کش کن و من گرفتم او کش کرد دختر نفسش برآمد دختر را روی سبزه انداخت و مرا از دروازه کشید.»

از سویی هم، پدر این دختر خرد سال، از مسؤولان می خواهد تا این تجاوزگران را به کیفر برسانند.

پدر اسما اظهار داشت: «دولت چیزی که قانون ایجاب می کند، این‎ها را جزا بدهد؛ طفل هفت ساله است، تجاوز کرده و کشته و پدر این بچه او را در بوجی انداخته.»

این، بار نخست نیست که در ولایت کندز، بر یک کودک تجاوز می شود؛ پیش از این نیز گزارش هایی از تجاوز و خشونت در برابر کودکان در این ولایت به نشر رسیده اند. 

ولایتی

عاملان تجاوز و قتل اسما در کندز بازداشت شدند

نهاد‎های مدافع حقوق بشر، مسؤولان نهاد های عدلی و قضایی را از بهر مجازات نشدن کسانی که بر کودکان و زنان تجاوز می‎کنند، انتقاد می‎کنند و بر مجازات آنان تأکید می ورزند

Thumbnail

پولیس کندز سه تن را به اتهام تجاوز و کشتن اسما- دختر هفت سالۀ که ده روز پیش از ولسوالی خان آباد این ولایت ربوده شد- بازداشت کرده است.

عبدالحمید حمید، فرمانده پولیس کندز می‎گوید ده روز پیش، پدر و پسری با یک مرد دیگر یک اسمای هفت ساله را که در بازار ولسوالی خان آباد شیر می فروخت، ربودند و پس از تجاوز بر این دختر، وی  را با دستمال خفه کردند.

به گفتۀ پولیس این مردان جسد اسما را در یک بوجی گذاشتند و در جوی آب انداختند. 

فرمانده پولیس کندز در این باره بیان داشت: «دخترک هفت ساله را که شیر می فروخت مفقود شده بود، بعد از سه روز، جسدش از نهر پیدا شد؛ در نتیجۀ معاینات طب عدلی، معلوم شد که بر این دختر تجاوز شده است. اکنون سه تن به اتهام این جنایت گرفتار شدند و عاملان به جرم شان اعتراف کرده اند.»

در همین حال، متهمان این قضیه نیز به جرم شان اعتراف کرده اند.

سید کمال یکی از این متهمان گفت: «در تشناب که بردمش باز دیدم که خورد بود، من از خانه بیرون شدم و حویلی را قفل کردم و به این رفیقم گفتم تا این‎جا باشد.»

محمد الله متهم دیگر این قضیه نیز افزود: «دستمال را در سرش دور داد، دستمال از من بود؛ یک گوشه‎ اش را به من داد و گفت تو هم کش کن و من گرفتم او کش کرد دختر نفسش برآمد دختر را روی سبزه انداخت و مرا از دروازه کشید.»

از سویی هم، پدر این دختر خرد سال، از مسؤولان می خواهد تا این تجاوزگران را به کیفر برسانند.

پدر اسما اظهار داشت: «دولت چیزی که قانون ایجاب می کند، این‎ها را جزا بدهد؛ طفل هفت ساله است، تجاوز کرده و کشته و پدر این بچه او را در بوجی انداخته.»

این، بار نخست نیست که در ولایت کندز، بر یک کودک تجاوز می شود؛ پیش از این نیز گزارش هایی از تجاوز و خشونت در برابر کودکان در این ولایت به نشر رسیده اند. 

هم‌رسانی کنید