تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ولایتی

مقر حکومت محلی در قلعۀ زال میدان نبرد سخت با طالبان

با آن‌که از سقوط ولسوالی قلعه‎زال ولایت کندز به دست طالبان ده روز می‌گذرد، اما تاکنون عملیات پس‎گیری این ولسوالی آغاز نشده است.

کریم امینی، خبرنگار طلوع‎نیوز که به خط نخست نبرد در ولسوالی قلعه‌زال رفته است می‌گوید که نیروهای دولتی دورتر از ساختمان این ولسوالی در حالت دفاعی استند.

درهمین حال مقام‎های محلی در کندز می‌گویند که برای پس گرفتن ولسوالی قلعه‎زال به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

محبوب الله سعیدی، ولسوالی قعله زال در این باره گفت: «مقر ولسوالی محل نبرد بین ما و بین دشمن است؛ ما عنقریب قسمی‎که مقامات با ما وعده کرده عملیات تصفیوی وسیعی را آغاز می‌‏کنیم.»

ازسویی‎هم، مقام‎های امنیتی در این ولسوالی تأکید دارند که به‎ زودی طالبان از ساحه پاکسازی‎ خواهند شد.

دگروال نعیم، معاون لوای نیروهای مرزی در کندز افزود: «ما اقدام کرده‎ایم، شما عملا می بینید که نیروهای ما در دو صد متری ولسوالی در حال فعالیت استند.»

با این‎همه، عبدالحمید حمیدی، فرمانده پولیس کندز می‌‏گوید که پس فردا عملیات پس‎گیری ولسوالی قلعه‏‌زال، راه اندازی خواهد شد.

وی در این باره بیان داشت: «عملیات رسمی، احتمالا امروز یا فردا برای پاکسازی قلعه‌‏زال آغاز می‌‏شود.»

ولسوالی قلعه‎زال یک ولسوالی راهبردی برای نیروهای امنیتی پنداشته‏ می‌‏شود و نیروهای امنیتی نیز تلاش دارند تا دوباره این ولسوالی را در تصرف خود درآورند.

این در حالی است که دو روز پیش، اسدالله عمرخیل، والی ولایت کندز به طالبان هشدار داده بود که اگر طالبان سلاح شان را به زمین نگذارند، ولسوالی قلعه‏‌زال به گورستان آنان مبدل خواهد شد.

ولایتی

مقر حکومت محلی در قلعۀ زال میدان نبرد سخت با طالبان

طالبان از دو روز بدینسو ولسوالی قلعه‌‏زال ولایت کندز را به تصرف شان دارند. مقام‌‏های محلی در کندز می‌‏گویند که نیروهای امنیتی اکنون در دو صد متری این ولسوالی قرار دارندږ

Thumbnail

با آن‌که از سقوط ولسوالی قلعه‎زال ولایت کندز به دست طالبان ده روز می‌گذرد، اما تاکنون عملیات پس‎گیری این ولسوالی آغاز نشده است.

کریم امینی، خبرنگار طلوع‎نیوز که به خط نخست نبرد در ولسوالی قلعه‌زال رفته است می‌گوید که نیروهای دولتی دورتر از ساختمان این ولسوالی در حالت دفاعی استند.

درهمین حال مقام‎های محلی در کندز می‌گویند که برای پس گرفتن ولسوالی قلعه‎زال به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

محبوب الله سعیدی، ولسوالی قعله زال در این باره گفت: «مقر ولسوالی محل نبرد بین ما و بین دشمن است؛ ما عنقریب قسمی‎که مقامات با ما وعده کرده عملیات تصفیوی وسیعی را آغاز می‌‏کنیم.»

ازسویی‎هم، مقام‎های امنیتی در این ولسوالی تأکید دارند که به‎ زودی طالبان از ساحه پاکسازی‎ خواهند شد.

دگروال نعیم، معاون لوای نیروهای مرزی در کندز افزود: «ما اقدام کرده‎ایم، شما عملا می بینید که نیروهای ما در دو صد متری ولسوالی در حال فعالیت استند.»

با این‎همه، عبدالحمید حمیدی، فرمانده پولیس کندز می‌‏گوید که پس فردا عملیات پس‎گیری ولسوالی قلعه‏‌زال، راه اندازی خواهد شد.

وی در این باره بیان داشت: «عملیات رسمی، احتمالا امروز یا فردا برای پاکسازی قلعه‌‏زال آغاز می‌‏شود.»

ولسوالی قلعه‎زال یک ولسوالی راهبردی برای نیروهای امنیتی پنداشته‏ می‌‏شود و نیروهای امنیتی نیز تلاش دارند تا دوباره این ولسوالی را در تصرف خود درآورند.

این در حالی است که دو روز پیش، اسدالله عمرخیل، والی ولایت کندز به طالبان هشدار داده بود که اگر طالبان سلاح شان را به زمین نگذارند، ولسوالی قلعه‏‌زال به گورستان آنان مبدل خواهد شد.

هم‌رسانی کنید