تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

اسدالله عفیف باختری شاعر و نویسندۀ معاصر کشور درگذشت

پنج دفتر شعر استاد عفیف باختری به نام‌های سنگ و ستاره، آوازهای خاکستری، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری؟ و عزیز من به چاپ رسیده‌اند.

اسدالله عفیف باختری، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار معاصر کشور در اثر یک بیماری در شفاخانه حوزه‌یی مزارشریف درگذشت.

محمدصالح خلیق، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ درگذشت او را یک ضایعۀ بزرگ فرهنگی خواند.

آقای خلیق گفت که استاد عفیف باختری در سال ۱۳۴۱ خورشیدی در ولسوالی بلخ زاده شد. 

او دورۀ دانش‌آموزی را در لیسۀ باختر و آموزش‌های عالی را در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه کابل پی گرفت.

پنج دفتر شعرش به نام‌های سنگ و ستاره، آوازهای خاکستری، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری؟ و عزیز من به چاپ رسیده‌اند.

فرهنگ و هنر

اسدالله عفیف باختری شاعر و نویسندۀ معاصر کشور درگذشت

پنج دفتر شعر استاد عفیف باختری به نام‌های سنگ و ستاره، آوازهای خاکستری، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری؟ و عزیز من به چاپ رسیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اسدالله عفیف باختری، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار معاصر کشور در اثر یک بیماری در شفاخانه حوزه‌یی مزارشریف درگذشت.

محمدصالح خلیق، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ درگذشت او را یک ضایعۀ بزرگ فرهنگی خواند.

آقای خلیق گفت که استاد عفیف باختری در سال ۱۳۴۱ خورشیدی در ولسوالی بلخ زاده شد. 

او دورۀ دانش‌آموزی را در لیسۀ باختر و آموزش‌های عالی را در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه کابل پی گرفت.

پنج دفتر شعرش به نام‌های سنگ و ستاره، آوازهای خاکستری، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری؟ و عزیز من به چاپ رسیده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره