تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

برگزاری برنامۀ شعرخوانی شاعران چندین زبان در کابل

در این برنامه در کنار شاعران، خبرنگاران و مقام های حکومتی، شماری از خانواده ها نیز شرکت کرده بودند.

شماری از شاعران زبان های فارسی، پشتو و ازبیکی در برنامۀ «یک شهر، یک آیینه» در کابل شرکت کردند و از بهر نزدیکی شهروندان و ایجاد همدلی و همگرایی میان اقوام افغانستان، شعر خواندند.

شرکت کننده گان این برنامه می گویند که زمینه ها برای گردهم آمدن فرهنگیان از تمامی اقوام ولایه های کشور، باید بیشتر فراهم شود؛ زیرا این کار اتحاد وهمبستگی میان مردمان کشور را بیشتر می سازد.

در این برنامه در کنار شاعران،خبرنگاران و مقام های حکومتی، شماری از خانواده ها با نیز شرکت کرده بودند.

هدایت الله سهیل، خبرنگار یکی از این شرکت کننده گان گفت: «تقریبأ بیست و پنج شاعر را داشتیم که از قوم های مختلف و به زبان های فارسی، پشتو و ازبیکی شعر خواندند.»

شاعرانی که در این برنامه شرکت  کرده اند نیز می گویند که بیشتر جوانان دربارۀ فرهنگ های قوم های گوناگون کشور نمی دانند و باید این خلا با برگزاری برنامه های فرهنگی برطرف شود.

طاهر زلاند، شاعر در این باره گفت: «این گونه نشست ها و برگزاری برنامه های مشترک زمینه سازی می کند تا ما همدیگر را خوب تر بشناسیم.»

با وجودی که یکی از انتقادهای فرهنگیان کشور نبود پشتیبانی از کارهای فرهنگی و هنری از سوی حکومت در کشور است، اما جوانان کشور برای زنده نگهداشتن هنر و فرهنگ های ارزشمند کشور، از هیچ تلاشی دست نکشیده اند.

فرهنگ و هنر

برگزاری برنامۀ شعرخوانی شاعران چندین زبان در کابل

در این برنامه در کنار شاعران، خبرنگاران و مقام های حکومتی، شماری از خانواده ها نیز شرکت کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شاعران زبان های فارسی، پشتو و ازبیکی در برنامۀ «یک شهر، یک آیینه» در کابل شرکت کردند و از بهر نزدیکی شهروندان و ایجاد همدلی و همگرایی میان اقوام افغانستان، شعر خواندند.

شرکت کننده گان این برنامه می گویند که زمینه ها برای گردهم آمدن فرهنگیان از تمامی اقوام ولایه های کشور، باید بیشتر فراهم شود؛ زیرا این کار اتحاد وهمبستگی میان مردمان کشور را بیشتر می سازد.

در این برنامه در کنار شاعران،خبرنگاران و مقام های حکومتی، شماری از خانواده ها با نیز شرکت کرده بودند.

هدایت الله سهیل، خبرنگار یکی از این شرکت کننده گان گفت: «تقریبأ بیست و پنج شاعر را داشتیم که از قوم های مختلف و به زبان های فارسی، پشتو و ازبیکی شعر خواندند.»

شاعرانی که در این برنامه شرکت  کرده اند نیز می گویند که بیشتر جوانان دربارۀ فرهنگ های قوم های گوناگون کشور نمی دانند و باید این خلا با برگزاری برنامه های فرهنگی برطرف شود.

طاهر زلاند، شاعر در این باره گفت: «این گونه نشست ها و برگزاری برنامه های مشترک زمینه سازی می کند تا ما همدیگر را خوب تر بشناسیم.»

با وجودی که یکی از انتقادهای فرهنگیان کشور نبود پشتیبانی از کارهای فرهنگی و هنری از سوی حکومت در کشور است، اما جوانان کشور برای زنده نگهداشتن هنر و فرهنگ های ارزشمند کشور، از هیچ تلاشی دست نکشیده اند.

هم‌رسانی کنید