تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

برگزاری نمایشگاه آفریده‏‌های نقاشی یک بانوی آموزگار در کابل

لیلاصالحی می گوید آرزو دارد روزی نمونه های کاری اش در بیرون از کشور نیز به نمایش گذاشته شوند و از این طریق بتواند برای دیگر بانوان در کشور انگیزه خلق کند.

لیلا صالحی که می‎گوید به صورت آماتور نقاشی می ‏کند، پنجاه آفریدۀ هنری اش را برای نخستین بار امروز در کابل به نمایش گذاشت.

این بانو که در یکی از مکتب های پایتخت آموزگار است، می گوید که از هشت سالگی هنر نقاشی را آغاز کرده است.

او از این که امروز توانسته است آفریده هایش را به نمایش بگذارد، بسیار خرسند است.

لیلاصالحی می گوید آرزو دارد روزی نمونه های کاری اش در بیرون از کشور نیز به نمایش گذاشته شوند. وی می گوید: «به گونۀ آماتور نقاشی می کنم و کار با رنگ ها را از کودکی آغازکرده بودم.»

لیلا، روش کارش را رئالیسم و رمانتیسم می گوید که در رشتۀ ادبیات آموزش دیده است.

هرچند لیلا می گوید دشواری هایی زیادی را دیده است، اما ظاهرأ این دشواری ها نتوانسته اند او را از هدفش دور بسازند.

به باور لیلا، تلاش و پشت کار دو عنصر اصلی رسیدن به آرزوها است.

وی در این باره می افزاید: «به این باور استم که زنان با تلاش می توانند همه موانع را از برابر شان بردارند و به یک نتجه مثبت برسند.»

در کنار انگیزه و تلاش خود این بانو، خانوادۀ او نیز در موفقیتش نقش بارزی داشته است. راتب صالحی، برادر لیلا می گوید از این که خواهرش می تواند از طریق هنر نقاشی فرهنگ های گوناگون کشور را به نمایش بگذارد بسیار خرسند است.

وی می افزاید: «این نقاشی ها فرهنگ های گوناگون از مردم کشور را به نمایش می گذارند.»

در میان نقاشی های لیلا صالحی، تابلوهای نیز دیده می شوند که بازتاب دهندۀ وضعیت زنان کشور است. تابلوهایی که بازدید کننده گانی زیادی از آن تعریف می کنند.

لینا که دانش جو است و به این نمایشگاه آمده، در بارۀ این تابلوی لیلا می گوید: «نقاشی استند از یک نقاش آماتور و همه آنان کار یک بانو است و این نشان می دهد که  برگزاری این نمایشگاه از سوی یک بانو، کار بسیار خوب است و زنان کشور به سوی پیشرفت و توسعه روان استند.»

لیلا صالحی هفت سال است به حیث آموزگار تدریس می کند.

فرهنگ و هنر

برگزاری نمایشگاه آفریده‏‌های نقاشی یک بانوی آموزگار در کابل

لیلاصالحی می گوید آرزو دارد روزی نمونه های کاری اش در بیرون از کشور نیز به نمایش گذاشته شوند و از این طریق بتواند برای دیگر بانوان در کشور انگیزه خلق کند.

تصویر بندانگشتی

لیلا صالحی که می‎گوید به صورت آماتور نقاشی می ‏کند، پنجاه آفریدۀ هنری اش را برای نخستین بار امروز در کابل به نمایش گذاشت.

این بانو که در یکی از مکتب های پایتخت آموزگار است، می گوید که از هشت سالگی هنر نقاشی را آغاز کرده است.

او از این که امروز توانسته است آفریده هایش را به نمایش بگذارد، بسیار خرسند است.

لیلاصالحی می گوید آرزو دارد روزی نمونه های کاری اش در بیرون از کشور نیز به نمایش گذاشته شوند. وی می گوید: «به گونۀ آماتور نقاشی می کنم و کار با رنگ ها را از کودکی آغازکرده بودم.»

لیلا، روش کارش را رئالیسم و رمانتیسم می گوید که در رشتۀ ادبیات آموزش دیده است.

هرچند لیلا می گوید دشواری هایی زیادی را دیده است، اما ظاهرأ این دشواری ها نتوانسته اند او را از هدفش دور بسازند.

به باور لیلا، تلاش و پشت کار دو عنصر اصلی رسیدن به آرزوها است.

وی در این باره می افزاید: «به این باور استم که زنان با تلاش می توانند همه موانع را از برابر شان بردارند و به یک نتجه مثبت برسند.»

در کنار انگیزه و تلاش خود این بانو، خانوادۀ او نیز در موفقیتش نقش بارزی داشته است. راتب صالحی، برادر لیلا می گوید از این که خواهرش می تواند از طریق هنر نقاشی فرهنگ های گوناگون کشور را به نمایش بگذارد بسیار خرسند است.

وی می افزاید: «این نقاشی ها فرهنگ های گوناگون از مردم کشور را به نمایش می گذارند.»

در میان نقاشی های لیلا صالحی، تابلوهای نیز دیده می شوند که بازتاب دهندۀ وضعیت زنان کشور است. تابلوهایی که بازدید کننده گانی زیادی از آن تعریف می کنند.

لینا که دانش جو است و به این نمایشگاه آمده، در بارۀ این تابلوی لیلا می گوید: «نقاشی استند از یک نقاش آماتور و همه آنان کار یک بانو است و این نشان می دهد که  برگزاری این نمایشگاه از سوی یک بانو، کار بسیار خوب است و زنان کشور به سوی پیشرفت و توسعه روان استند.»

لیلا صالحی هفت سال است به حیث آموزگار تدریس می کند.

هم‌رسانی کنید