تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

برگزاری نمایشگاه نقاشی انتزاعی در بلخ

آفرینش‌گران این اثر‌های هنری می‌گویند که تلاش ورزیده‌اند تا با خلق این اثرها، زیبائی‌ها و کاستی‌های جامعه را به تصویر بکشند و پیام‌های صلح و زنده گی مسالمت ‌آمیز را وسیله شوند.

یک نمایشگاه نقاشی انتزاعی، از سوی دختران سه ولایت شمالی کشور در شهر مزارشریف برگزار شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، گسترش هنر نقاشی و تشویق جوانان به آفرینش‌های هنری خوانده شده است.

عبدالغفور ابرام، از برگزار کننده‌گان این نمایشگاه می‌گوید که آفرینش‌های هنری چهل و پنج دختر از ولایت‌های بلخ، سمنگان و جوزجان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اند.

به گفتۀ وی، این دختران در مدت سه روز نقاشی انتزاعی را فراگرفته اند.

آقای ابرام در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «هدف مشخص ما ترویج هنر مدرن نقاشی است - که یکی از شاخه‌های آن نقاشی انتزاعی است- که می‌خواهیم آن را ترویج کنیم.»

آفرینش‌گران این اثر‌های هنری می‌گویند که تلاش ورزیده‌اند تا با خلق این اثرها، زیبائی‌ها و کاستی‌های جامعه را به تصویر بکشند و پیام‌های صلح و زنده گی مسالمت ‌آمیز را وسیله شوند.

مسکا، یک تن از این نقاشان گفت: «از طریق این نقاشی پیام من این است که همیشه بانوان افغان می‌خواهند که صلح سرتاسری داشته باشند.»

سعدیه، نقاش دیگر در این مورد بیان داشت: «در نقاشی ما این مطلب بیان شده که باید شخصی باشد تا دروازه بسته را باز کند و مردم افغانستان را به صلح و آرامش سوق دهد.»

دیانا، یک‌سال است که حرفۀ نقاشی را می‌آموزد. او با چند اثر هنری اش در این نمایشگاه شرکت کرده است.

نقاشی دروازه سیاه، یکی از اثرهای او است. دیانا می‌گوید ای دروازه به سوی روشنایی باز می‌شود و این پیام را می‌رساند که باید دیوارهای جهل و تاریکی را فرو ریخت تا به روشنایی رسید.

دیانا افزود: «یک سال می‌شود که به نقاشی رو آوردم، کارکردهایم چند تابلوی است که نقاشی کرده ام و این دروازه ی است که به سوی صلح باز می‌شود.»

بیشتر بازدید کننده‌گان این نمایشگاه اثرهای هنری، جوانان استند و از راه اندازی این نمایشگاه ستایش می‌کنند.

سجاد، یک تن از دانشجویان که از این نمایشگاه دیدن می‌کرد، گفت: «برنامه‌های این چنینی یک روند خوب برای دادن انگیزه برای بانوان است که روی روحیه بانوان جوان تاثیر مثبت دارد.»

مسیح، یکی دیگر از بازدید کننده‌گان این نمایشگاه نیز اظهار داشت: «همچون نمایشگاه ها فرصت‌های خوب است برای دختر خانم‌هایی که توانایی دارند و می‌خواهند در جامعه کار کنند.»

آفرینش‌گران این اثرها می‌گویند هر چند در شرایط بد امنی بزرگ شده‌اند، اما اگر مورد پشتیبانی قرار گیرند می‌توانند که با آفرینش‌های هنری برای کشورشان افتخار آفرینی کنند.

 

فرهنگ و هنر

برگزاری نمایشگاه نقاشی انتزاعی در بلخ

آفرینش‌گران این اثر‌های هنری می‌گویند که تلاش ورزیده‌اند تا با خلق این اثرها، زیبائی‌ها و کاستی‌های جامعه را به تصویر بکشند و پیام‌های صلح و زنده گی مسالمت ‌آمیز را وسیله شوند.

تصویر بندانگشتی

یک نمایشگاه نقاشی انتزاعی، از سوی دختران سه ولایت شمالی کشور در شهر مزارشریف برگزار شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، گسترش هنر نقاشی و تشویق جوانان به آفرینش‌های هنری خوانده شده است.

عبدالغفور ابرام، از برگزار کننده‌گان این نمایشگاه می‌گوید که آفرینش‌های هنری چهل و پنج دختر از ولایت‌های بلخ، سمنگان و جوزجان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اند.

به گفتۀ وی، این دختران در مدت سه روز نقاشی انتزاعی را فراگرفته اند.

آقای ابرام در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «هدف مشخص ما ترویج هنر مدرن نقاشی است - که یکی از شاخه‌های آن نقاشی انتزاعی است- که می‌خواهیم آن را ترویج کنیم.»

آفرینش‌گران این اثر‌های هنری می‌گویند که تلاش ورزیده‌اند تا با خلق این اثرها، زیبائی‌ها و کاستی‌های جامعه را به تصویر بکشند و پیام‌های صلح و زنده گی مسالمت ‌آمیز را وسیله شوند.

مسکا، یک تن از این نقاشان گفت: «از طریق این نقاشی پیام من این است که همیشه بانوان افغان می‌خواهند که صلح سرتاسری داشته باشند.»

سعدیه، نقاش دیگر در این مورد بیان داشت: «در نقاشی ما این مطلب بیان شده که باید شخصی باشد تا دروازه بسته را باز کند و مردم افغانستان را به صلح و آرامش سوق دهد.»

دیانا، یک‌سال است که حرفۀ نقاشی را می‌آموزد. او با چند اثر هنری اش در این نمایشگاه شرکت کرده است.

نقاشی دروازه سیاه، یکی از اثرهای او است. دیانا می‌گوید ای دروازه به سوی روشنایی باز می‌شود و این پیام را می‌رساند که باید دیوارهای جهل و تاریکی را فرو ریخت تا به روشنایی رسید.

دیانا افزود: «یک سال می‌شود که به نقاشی رو آوردم، کارکردهایم چند تابلوی است که نقاشی کرده ام و این دروازه ی است که به سوی صلح باز می‌شود.»

بیشتر بازدید کننده‌گان این نمایشگاه اثرهای هنری، جوانان استند و از راه اندازی این نمایشگاه ستایش می‌کنند.

سجاد، یک تن از دانشجویان که از این نمایشگاه دیدن می‌کرد، گفت: «برنامه‌های این چنینی یک روند خوب برای دادن انگیزه برای بانوان است که روی روحیه بانوان جوان تاثیر مثبت دارد.»

مسیح، یکی دیگر از بازدید کننده‌گان این نمایشگاه نیز اظهار داشت: «همچون نمایشگاه ها فرصت‌های خوب است برای دختر خانم‌هایی که توانایی دارند و می‌خواهند در جامعه کار کنند.»

آفرینش‌گران این اثرها می‌گویند هر چند در شرایط بد امنی بزرگ شده‌اند، اما اگر مورد پشتیبانی قرار گیرند می‌توانند که با آفرینش‌های هنری برای کشورشان افتخار آفرینی کنند.

 

هم‌رسانی کنید