تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
فرهنگ و هنر

تورباز؛ فیلم تازۀ سنجی‌دت با داستان کودکان انتحاری افغانستان

قرار است سنجی دت، ستارۀ مشهور سینمای هند لیزا ملک، بازیگر تلویزیون و سینها نامانندی، بازیگر مشهور دیگر از جنوب هند را برای فلم جدیدش «تورباز» به معرفی بگیرد.

لیزا ملک، تاکنون در چند نمایش تلویزیونی ظاهر شده و استعدادش را به نمایش گذاشته است، در حالی که سینها نامانندی در چندین فیلم دیگر که به زبان های تامیل، تیلوگو، کنندا و مالایالام نشر شده به هنرنمایی پرداخته است.

فیلم تورباز، داستان کودکان انتحاری در افغانستان را که عقیده دارند کشتن آدم فضیلت است و در آخرت موجب غفران می‌گردد به تصویر کشیده است.

این فیلم را گیریش ملک، کارگردانی کرده است.

لیزا ملک، در رابطه به نقش جدیدش در این فیلم می‌گوید: «از آنجایی‌که این فلم سنجی دت است و من یکی از علاقه مندان خاص ایشان استم... برای من فرقی نمی‌کند که من در این فیلم در نقش مرکزی ظاهر نمی‌شوم، ولی من امیدوارم در آینده در فیلم‌های بیشتری با ایشان همکاری کنم. وی یک شخص فوق العاده است و کار کردن با وی خیلی مایه افتخار است و من تاکنون چنین شخصیت قابل احترام در طول زنده گی ام ندیده ام.»

لیزا در این فیلم، نقش یک دختر افغان را بازی می‌کند و تلاش می‌ورزد تا به همکاری زبان شناسان، زبان خودش را تقویت کند: «در این فیلم، من هرگز از لوازم آرایشی استفاده نکرده ام، چون من با این باور بودم که استفاده از لوازم آرایشی با نقشی که آن را بازی می کنم سازگار نیست و من می خواستم هرقدر که امکان دارد واقعی ظاهر شوم.»

سینها نامانندی هم در نقش یک زن افغان در این فیلم که هم اکنون در قرقیزستان در حال ساخت است، هنرنمایی کرده است: «من همواره از کار سنجی دت قدردانی کرده ام و از دوران کودکی ام شیفتۀ کار آنان بودم ام. وی تلاش می کند همان طوری که صحبت می‌کند کار کند و آن را عملی بسازد. در مجموع شخصیت وی بسیار استثنایی است. من همواره آرزوی کارکردن با ایشان را در سر داشته ام و اکنون این رویایی است که به حقیقت مبدل می شود. او یک ستارۀ برجسته است و کار کردن با وی واقعأ که شگفت آور است. من به گونۀ کامل به کارهای وی توجه می‌کنم، مخصوصأ وقتی که مشاهده می‌کنم که وی چگونه تلاش کرده است همیشه با منفی گرایی در زندگی اش مبارزه کند و یک دور جدید از کارش را در سینما آغاز کند.»

وی در ادامه افزود:«من از نقشی که برای آن انتخاب شده ام خرسند استم چون به این باورم که در این نقش می‌توانم خودرا عیار سازم.»

فرهنگ و هنر

تورباز؛ فیلم تازۀ سنجی‌دت با داستان کودکان انتحاری افغانستان

فلم تورباز، داستان کودکان انتحاری در افغانستان را که عقیده دارند کشتن آدم فضیلت است و در آخرت موجب غفران می‌گردد به تصویر کشیده است.

Thumbnail

قرار است سنجی دت، ستارۀ مشهور سینمای هند لیزا ملک، بازیگر تلویزیون و سینها نامانندی، بازیگر مشهور دیگر از جنوب هند را برای فلم جدیدش «تورباز» به معرفی بگیرد.

لیزا ملک، تاکنون در چند نمایش تلویزیونی ظاهر شده و استعدادش را به نمایش گذاشته است، در حالی که سینها نامانندی در چندین فیلم دیگر که به زبان های تامیل، تیلوگو، کنندا و مالایالام نشر شده به هنرنمایی پرداخته است.

فیلم تورباز، داستان کودکان انتحاری در افغانستان را که عقیده دارند کشتن آدم فضیلت است و در آخرت موجب غفران می‌گردد به تصویر کشیده است.

این فیلم را گیریش ملک، کارگردانی کرده است.

لیزا ملک، در رابطه به نقش جدیدش در این فیلم می‌گوید: «از آنجایی‌که این فلم سنجی دت است و من یکی از علاقه مندان خاص ایشان استم... برای من فرقی نمی‌کند که من در این فیلم در نقش مرکزی ظاهر نمی‌شوم، ولی من امیدوارم در آینده در فیلم‌های بیشتری با ایشان همکاری کنم. وی یک شخص فوق العاده است و کار کردن با وی خیلی مایه افتخار است و من تاکنون چنین شخصیت قابل احترام در طول زنده گی ام ندیده ام.»

لیزا در این فیلم، نقش یک دختر افغان را بازی می‌کند و تلاش می‌ورزد تا به همکاری زبان شناسان، زبان خودش را تقویت کند: «در این فیلم، من هرگز از لوازم آرایشی استفاده نکرده ام، چون من با این باور بودم که استفاده از لوازم آرایشی با نقشی که آن را بازی می کنم سازگار نیست و من می خواستم هرقدر که امکان دارد واقعی ظاهر شوم.»

سینها نامانندی هم در نقش یک زن افغان در این فیلم که هم اکنون در قرقیزستان در حال ساخت است، هنرنمایی کرده است: «من همواره از کار سنجی دت قدردانی کرده ام و از دوران کودکی ام شیفتۀ کار آنان بودم ام. وی تلاش می کند همان طوری که صحبت می‌کند کار کند و آن را عملی بسازد. در مجموع شخصیت وی بسیار استثنایی است. من همواره آرزوی کارکردن با ایشان را در سر داشته ام و اکنون این رویایی است که به حقیقت مبدل می شود. او یک ستارۀ برجسته است و کار کردن با وی واقعأ که شگفت آور است. من به گونۀ کامل به کارهای وی توجه می‌کنم، مخصوصأ وقتی که مشاهده می‌کنم که وی چگونه تلاش کرده است همیشه با منفی گرایی در زندگی اش مبارزه کند و یک دور جدید از کارش را در سینما آغاز کند.»

وی در ادامه افزود:«من از نقشی که برای آن انتخاب شده ام خرسند استم چون به این باورم که در این نقش می‌توانم خودرا عیار سازم.»

هم‌رسانی کنید