تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

رادیو آرمان؛ نخستین رادیوی سرگرمی افغانستان پانزده ساله شد

رادیو آرمان، از پر شنونده ترین رادیوهای کشور است که پانزده سال پیش به نشرات آغاز کرد. گرداننده گان این رادیو می‌گویند که این رادیو اکنون در سراسر کشور و حتا در بیرون از کشور، شنونده دارد.

پانزده سال پیش، نُه تن از جوانان دختر و پسر، نشرات رادیویی آرمان را در کابل آغاز کردند.

صبح آرمان، گل‎های گنجینۀ نیمه روز، برنامۀ نُه تا دوازده چاشت، برگشت به سوی خانه، شام آرمان و جوانان و مشکلات اجتماعی، از نخستین برنامه‎های این رادیو بودند.

اما، برنامۀ «صفایی شهر» که هم‌زمان با پانزده ساله شدن رادیوی آرمان، پانزده ساله شده است، از مهم‌ترین برنامه‎های این رادیو است که روزانه مردم را با مسؤولان وصل می‎‏کند و مشکلات برخی از مردم را حل می‎کند.

همایون دانش یار، شخصی‎ است که برای نخستین بار، این برنامه را نام گذاری و گرداننده گی کرده است. او می‎گوید، بیشترین کارمندان این رادیو در زمان ایجاد آن، کم تجربه بودند و با سختی‎های فراوان، کار می‎کردند: «هژده سال پیش کار بالای ایجاد رادیوی آرمان را آغاز کردیم. آن وقت، امکانات کم بود، وسایل نبود و سه سال را در بر گرفت تا نشرات رادیو از کابل آغاز شد. بعد از آن مسألۀ داخل شدن نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان مطرح شده بود، مسؤولان گفتند که در رادیو در همین باره گپ بزنید... من پشت مایک رادیو رفتم و با همین شعر «گر ندانی غیرت افغانی ام، چون به میدان آمدی میدانی ام» شروع کردم. این موضوع، از طرف مردم بسیار استقبال شد. زنگ زدند و گفتند که ما اجازه نمی‌دهیم به پاکستانی‎ها که این کار انجام بدهند و با بیل و کلنگ می‌رویم.... سپس پیشنهاد کردند که یک نام به این برنامه بگذاریم؛ چون شهر ناپاک بود و باید در بارۀ مشکلات مردم گپ می‌زدیم، نامش را «صفایی شهر» گذاشتیم.»

از راست؛ همایون دانش یار و مسعود سنجر، گرداننده گان رایو آرمان

هدیه همدرد که از کهنه کارترین کارمندان این رادیو است و اکنون نیز مسؤول رادیو آرمان است نیز می‎گوید: «در آغاز نُه تن نشرات این رادیو را آغاز کردند. پسان‎ها به شانزده تن و هژده تن نیز رسید، اما اکنون پس از پانزده سال دوباره نُه تن این رادیو را به پیش می‌برند.»

مسعود سنجر، رییس شبکه های موبی گروپ در افغانستان نیز یکی از نخستین کارمندان رادیوی آرمان است: «نخست نشرات رادیو آرمان در کابل آغاز شد، برای سه روز تنها در کابل نشرات داشت، سپس آهسته آهسته چهارده ولایت می توانستند نشرات این رادیو را بشنوند. اما اکنون به وسیلۀ ستلایت در تمام افغانستان مردم این رادیو را می‎توانند بشنوند و در کشورهای دیگر نیز به وسیلۀ انترنت شنونده گان، آرمان را می شنوند.»

این رادیو در سراسر کشور و حتا در بیرون از افغانستان شنونده گان همیشه گی دارد.

رادیو آرمان، اکنون به یکی از مشهور ترین و محبوب ترین رادیو در افغانستان مبدل شده است

شماری از این شنونده گان رادیو، از زمان ایجاد آن شنوندۀ برنامه های این رادیو استند و حتا برخی ها برای بهبود برنامه های این رادیوی طرح ارایه می کنند.

ذبیح الله جیحون، سینما گر است. او می‎گوید: «از زمانی که رادیوی آرمان نشراتش را آغاز کرده است، من شنونده اش استم. تمام برنامه هایش را می شنوم؛ گوینده گانش را می شناسم.»

عبدالمنان، باشندۀ کابل می افزاید: «ده سال است که رادیوی آزمان را می شنوم. برنامه صفایی شهر بهترین برنامه این رادیو است.»

بربنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، ۱۸۷رادیو در این وزارت ثبت اند که ۳۸رادیوی آن در کابل اند.

فرهنگ و هنر

رادیو آرمان؛ نخستین رادیوی سرگرمی افغانستان پانزده ساله شد

رادیو آرمان، از پر شنونده ترین رادیوهای کشور است که پانزده سال پیش به نشرات آغاز کرد. گرداننده گان این رادیو می‌گویند که این رادیو اکنون در سراسر کشور و حتا در بیرون از کشور، شنونده دارد.

تصویر بندانگشتی

پانزده سال پیش، نُه تن از جوانان دختر و پسر، نشرات رادیویی آرمان را در کابل آغاز کردند.

صبح آرمان، گل‎های گنجینۀ نیمه روز، برنامۀ نُه تا دوازده چاشت، برگشت به سوی خانه، شام آرمان و جوانان و مشکلات اجتماعی، از نخستین برنامه‎های این رادیو بودند.

اما، برنامۀ «صفایی شهر» که هم‌زمان با پانزده ساله شدن رادیوی آرمان، پانزده ساله شده است، از مهم‌ترین برنامه‎های این رادیو است که روزانه مردم را با مسؤولان وصل می‎‏کند و مشکلات برخی از مردم را حل می‎کند.

همایون دانش یار، شخصی‎ است که برای نخستین بار، این برنامه را نام گذاری و گرداننده گی کرده است. او می‎گوید، بیشترین کارمندان این رادیو در زمان ایجاد آن، کم تجربه بودند و با سختی‎های فراوان، کار می‎کردند: «هژده سال پیش کار بالای ایجاد رادیوی آرمان را آغاز کردیم. آن وقت، امکانات کم بود، وسایل نبود و سه سال را در بر گرفت تا نشرات رادیو از کابل آغاز شد. بعد از آن مسألۀ داخل شدن نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان مطرح شده بود، مسؤولان گفتند که در رادیو در همین باره گپ بزنید... من پشت مایک رادیو رفتم و با همین شعر «گر ندانی غیرت افغانی ام، چون به میدان آمدی میدانی ام» شروع کردم. این موضوع، از طرف مردم بسیار استقبال شد. زنگ زدند و گفتند که ما اجازه نمی‌دهیم به پاکستانی‎ها که این کار انجام بدهند و با بیل و کلنگ می‌رویم.... سپس پیشنهاد کردند که یک نام به این برنامه بگذاریم؛ چون شهر ناپاک بود و باید در بارۀ مشکلات مردم گپ می‌زدیم، نامش را «صفایی شهر» گذاشتیم.»

از راست؛ همایون دانش یار و مسعود سنجر، گرداننده گان رایو آرمان

هدیه همدرد که از کهنه کارترین کارمندان این رادیو است و اکنون نیز مسؤول رادیو آرمان است نیز می‎گوید: «در آغاز نُه تن نشرات این رادیو را آغاز کردند. پسان‎ها به شانزده تن و هژده تن نیز رسید، اما اکنون پس از پانزده سال دوباره نُه تن این رادیو را به پیش می‌برند.»

مسعود سنجر، رییس شبکه های موبی گروپ در افغانستان نیز یکی از نخستین کارمندان رادیوی آرمان است: «نخست نشرات رادیو آرمان در کابل آغاز شد، برای سه روز تنها در کابل نشرات داشت، سپس آهسته آهسته چهارده ولایت می توانستند نشرات این رادیو را بشنوند. اما اکنون به وسیلۀ ستلایت در تمام افغانستان مردم این رادیو را می‎توانند بشنوند و در کشورهای دیگر نیز به وسیلۀ انترنت شنونده گان، آرمان را می شنوند.»

این رادیو در سراسر کشور و حتا در بیرون از افغانستان شنونده گان همیشه گی دارد.

رادیو آرمان، اکنون به یکی از مشهور ترین و محبوب ترین رادیو در افغانستان مبدل شده است

شماری از این شنونده گان رادیو، از زمان ایجاد آن شنوندۀ برنامه های این رادیو استند و حتا برخی ها برای بهبود برنامه های این رادیوی طرح ارایه می کنند.

ذبیح الله جیحون، سینما گر است. او می‎گوید: «از زمانی که رادیوی آرمان نشراتش را آغاز کرده است، من شنونده اش استم. تمام برنامه هایش را می شنوم؛ گوینده گانش را می شناسم.»

عبدالمنان، باشندۀ کابل می افزاید: «ده سال است که رادیوی آزمان را می شنوم. برنامه صفایی شهر بهترین برنامه این رادیو است.»

بربنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، ۱۸۷رادیو در این وزارت ثبت اند که ۳۸رادیوی آن در کابل اند.

هم‌رسانی کنید