تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

سرمست: افراطی‎ها تلاش دارند جلو پیشرفت هنر و فرهنگ را بگیرند

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، به پاس ایستاده‎گی آریانا سعید در برابر تندروان که می‎خواستند کنسرت وی را در سالروز استقلال کشور مانع شوند، به وی تندیس شجاعت اهدا کرد.

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان از مخالفت برخی از حلقه‎های تندرو در برابر پیشرفت برنامه‎های هنری و فرهنگی کشور نگران است.

احمد ناصر سرمست، رییس این انستیتیوت می‎گوید که این حلقه‎ها با مخالفت شان با برگزاری کنسرت گروهی از هنرمندان به روز بیست و هشتم ماه اسد (سال روز استقلال کشور) می خواستند دروازه‎های پیشرفت و غنی شدن فرهنگ و هنر به ویژه هنر موسیقی را در کشور، ببندند.

آقای سرمست در این باره بیان داشت: «بعد از برنامۀ سمنگان، بعد از برنامۀ هرات و بامیان که حلقه های افراطی قدم به قدم برنامه های موسیقی و فرهنگی را تعقیب می کردند و در مقابل این برنامه‎ ها ایستاده می شدند و یک برنامه پشت برنامه دیگر لغو می شدند.»

همزمان با این، انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، از بهر شرکت آریانا سعید در کنسرت بیست و هشتم اسد، تندیس شجاعت را به وی اهدا کرد.

آریانا سعید هنگام گرفتن تندیس شجاعت از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان

این انستیتیوت، آریانا سعید را یک آواز خوان اثرگذار بر کسانی می داند که می خواهند موسیقی بیاموزند.

احمد ناصر سرمست گفت: «منع برگزاری کنسرتی در پایتخت افغانستان، خواست دیگر شان بسته شدن دروازه های انستیتیوت ملی موسیقی نمی بود؟ و کاری را که آریانا جان به روز بیست و هشتم ماه اسد، انجام داد به خاطر چندین ارزش هنری بود که او به پا ایستاد.»

عزیزه خوش نصیب، استاد انستیتیوت موسیقی ملی افغانستان نیز افزود: «در زمانی که مکتب ها در دور دست ها بسته شده می روند، اینان همت می کنند و می نوازند.»

آریانا سعید، آواز خوان نیز اظهار داشت: «کنسرتی مانند کنسرت بیست و هشت اسد امکان پذیر نمی بود، اگر من حمایت مردم و زنان و مردان را نمی داشتم.»

آریانا سعید در کنسرت سال روز استقلال افغانستان که در کابل برگزار شد.

پیش از این، شماری از ملایان در بلخ، هرات و سمنگان مانع برگزاری برنامه های فرهنگی به ویژه کنسرت‏ها شده بودند. این ملاها، تلاش داشتند کنسرت گروهی از هنرمندان به شمول آریانا سعید را که به روز بیست و هشتم ماه اسد برگزار شد، مانع شوند.

فرهنگ و هنر

سرمست: افراطی‎ها تلاش دارند جلو پیشرفت هنر و فرهنگ را بگیرند

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، به پاس ایستاده‎گی آریانا سعید در برابر تندروان که می‎خواستند کنسرت وی را در سالروز استقلال کشور مانع شوند، به وی تندیس شجاعت اهدا کرد.

تصویر بندانگشتی

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان از مخالفت برخی از حلقه‎های تندرو در برابر پیشرفت برنامه‎های هنری و فرهنگی کشور نگران است.

احمد ناصر سرمست، رییس این انستیتیوت می‎گوید که این حلقه‎ها با مخالفت شان با برگزاری کنسرت گروهی از هنرمندان به روز بیست و هشتم ماه اسد (سال روز استقلال کشور) می خواستند دروازه‎های پیشرفت و غنی شدن فرهنگ و هنر به ویژه هنر موسیقی را در کشور، ببندند.

آقای سرمست در این باره بیان داشت: «بعد از برنامۀ سمنگان، بعد از برنامۀ هرات و بامیان که حلقه های افراطی قدم به قدم برنامه های موسیقی و فرهنگی را تعقیب می کردند و در مقابل این برنامه‎ ها ایستاده می شدند و یک برنامه پشت برنامه دیگر لغو می شدند.»

همزمان با این، انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، از بهر شرکت آریانا سعید در کنسرت بیست و هشتم اسد، تندیس شجاعت را به وی اهدا کرد.

آریانا سعید هنگام گرفتن تندیس شجاعت از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان

این انستیتیوت، آریانا سعید را یک آواز خوان اثرگذار بر کسانی می داند که می خواهند موسیقی بیاموزند.

احمد ناصر سرمست گفت: «منع برگزاری کنسرتی در پایتخت افغانستان، خواست دیگر شان بسته شدن دروازه های انستیتیوت ملی موسیقی نمی بود؟ و کاری را که آریانا جان به روز بیست و هشتم ماه اسد، انجام داد به خاطر چندین ارزش هنری بود که او به پا ایستاد.»

عزیزه خوش نصیب، استاد انستیتیوت موسیقی ملی افغانستان نیز افزود: «در زمانی که مکتب ها در دور دست ها بسته شده می روند، اینان همت می کنند و می نوازند.»

آریانا سعید، آواز خوان نیز اظهار داشت: «کنسرتی مانند کنسرت بیست و هشت اسد امکان پذیر نمی بود، اگر من حمایت مردم و زنان و مردان را نمی داشتم.»

آریانا سعید در کنسرت سال روز استقلال افغانستان که در کابل برگزار شد.

پیش از این، شماری از ملایان در بلخ، هرات و سمنگان مانع برگزاری برنامه های فرهنگی به ویژه کنسرت‏ها شده بودند. این ملاها، تلاش داشتند کنسرت گروهی از هنرمندان به شمول آریانا سعید را که به روز بیست و هشتم ماه اسد برگزار شد، مانع شوند.

هم‌رسانی کنید