تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

سعدالدین شپون نویسنده مشهور پشتو زبان درگذشت

سعدالدین شپون نویسنده مشهور پشتو زبان شام امروز بر اثر مریضی در ایالت ویرجینیای امریکا در یک شفاخانه درگذشت. 

استاد سعدالدین شپون، شاعر نویسنده و منتقد ادبی پشتو زبان کشور چند ساعت پیش در ایالت ویرجینیای امریکا درگذشت.

استاد شپون در سال یک هزار و سه صد دوازده در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز چشم به جهان گشود. 

استاد شپون هشتاد و چهار سال سن داشت و به علت مریضی که داشت در شفاخانه بستری بود و شام امروز درگذشت. 

استاد شپون چندین رمان، داستان کوتاه و صدها نوشته و خاطره‎یی طنزی نوشته است. 

وی اضافه از بیست سال در صدای امریکا بخش پشتو کرده است. 

قرار است جسد آقای شپون برای خاک‌سپاری به افغانستان منتقل شود. 

فرهنگ و هنر

سعدالدین شپون نویسنده مشهور پشتو زبان درگذشت

سعدالدین شپون نویسنده مشهور پشتو زبان شام امروز بر اثر مریضی در ایالت ویرجینیای امریکا در یک شفاخانه درگذشت. 

تصویر بندانگشتی

استاد سعدالدین شپون، شاعر نویسنده و منتقد ادبی پشتو زبان کشور چند ساعت پیش در ایالت ویرجینیای امریکا درگذشت.

استاد شپون در سال یک هزار و سه صد دوازده در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز چشم به جهان گشود. 

استاد شپون هشتاد و چهار سال سن داشت و به علت مریضی که داشت در شفاخانه بستری بود و شام امروز درگذشت. 

استاد شپون چندین رمان، داستان کوتاه و صدها نوشته و خاطره‎یی طنزی نوشته است. 

وی اضافه از بیست سال در صدای امریکا بخش پشتو کرده است. 

قرار است جسد آقای شپون برای خاک‌سپاری به افغانستان منتقل شود. 

هم‌رسانی کنید