تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

مضمون «وطن دوستی» وارد نصاب آموزشی معارف شد

منافع ملی، قهرمان ملی، صلح و بازسازی، هویت ملی، بیت المال و نگهداری از آن، ارزش‎های ملی و معرفی چهره‎های تاریخی و جاهای باستانی، مهم‎ترین محتویات این کتاب‎ها استند

مسوولان در وزارت معارف می‎گویند برای نخستین بار مضمونی را زیر نام «حب الوطن» یا «وطن دوستی» وارد نصاب آموزشی این وزارت ساخته‎اند. این مسوولان، هدف این کار را بالا بردن روحیه وطن دوستی میان نوجوانان و دانش‎جویان می‎گویند.

کبیرحقمل، رییس نشرات وزارت معارف روز یک‎شنبه (۲۳ ثور) در گفت‌وگو با طلوع‎نیوز دراین باره، گفت: «تمامی چیزهای که بتواند حس وطن دوستی را در میان دانش آموزان افزایش بدهد، در این کتاب‎ها گنجانیده شده است و هدف از آن تقویت این حس در میان نسل‎های آینده‎ی کشور است.»

این کتاب‏ها به زبان‎های فارسی و پشتو چاپ شده‎اند و از آغاز امسال درصنف‎های هفتم تا نهم آموزش داده می‎شوند.

جامعه شناسان، این کار را برای تقویت حس وطن دوستی تأثیرگذار می‎دانند، اما کاستی‎ها را در این کتاب‎ها، یک مشکل جدی می‏گویند.

داوود راوش، جامعه شناس و استاد دانشگاه دراین باره بیان داشت: «یک گروهی از متخصصان باید گردهم آورده شوند و در زمینه‎ی کامل ساختن و غنی ساختن محتوای این کتاب‎ها کار کنند.»

این مضمون درحالی در نصاب آموزشی کشورگنجانیده شده است که پیش از این، دانش آموزان در نخستین سال ‎های آموزش، با کتاب‎های که محتوای آن‎ها بازتاب دهنده‎ی جنگ و خشونت بود، آشنا می‎شدند.

فرهنگ و هنر

مضمون «وطن دوستی» وارد نصاب آموزشی معارف شد

منافع ملی، قهرمان ملی، صلح و بازسازی، هویت ملی، بیت المال و نگهداری از آن، ارزش‎های ملی و معرفی چهره‎های تاریخی و جاهای باستانی، مهم‎ترین محتویات این کتاب‎ها استند

تصویر بندانگشتی

مسوولان در وزارت معارف می‎گویند برای نخستین بار مضمونی را زیر نام «حب الوطن» یا «وطن دوستی» وارد نصاب آموزشی این وزارت ساخته‎اند. این مسوولان، هدف این کار را بالا بردن روحیه وطن دوستی میان نوجوانان و دانش‎جویان می‎گویند.

کبیرحقمل، رییس نشرات وزارت معارف روز یک‎شنبه (۲۳ ثور) در گفت‌وگو با طلوع‎نیوز دراین باره، گفت: «تمامی چیزهای که بتواند حس وطن دوستی را در میان دانش آموزان افزایش بدهد، در این کتاب‎ها گنجانیده شده است و هدف از آن تقویت این حس در میان نسل‎های آینده‎ی کشور است.»

این کتاب‏ها به زبان‎های فارسی و پشتو چاپ شده‎اند و از آغاز امسال درصنف‎های هفتم تا نهم آموزش داده می‎شوند.

جامعه شناسان، این کار را برای تقویت حس وطن دوستی تأثیرگذار می‎دانند، اما کاستی‎ها را در این کتاب‎ها، یک مشکل جدی می‏گویند.

داوود راوش، جامعه شناس و استاد دانشگاه دراین باره بیان داشت: «یک گروهی از متخصصان باید گردهم آورده شوند و در زمینه‎ی کامل ساختن و غنی ساختن محتوای این کتاب‎ها کار کنند.»

این مضمون درحالی در نصاب آموزشی کشورگنجانیده شده است که پیش از این، دانش آموزان در نخستین سال ‎های آموزش، با کتاب‎های که محتوای آن‎ها بازتاب دهنده‎ی جنگ و خشونت بود، آشنا می‎شدند.

هم‌رسانی کنید