تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
فرهنگ و هنر

نخستین سفر گروه ارکستر «زهره» به اروپا

گروه ارکستر «زهره» شام آخرِ نشست داووس را با موسیقی به پایان رسانید. این گروه موسیقی که شامل ۳۰ دختر افغان است در نخستین سفر هنری به اروپا رفته‌است.

احمد سرمست، بنیان‌گذار این گروه موسیقی می‌گوید که «زهره» با برداشتن هر گام، نابرابری‌های جنسیتی را کاهش می‌دهد.

این گروه با آمیزه‌یی از سازهای شرقی و غربی، مرزها را می‌شکند و آدم را به جهان خالی از تبعیض می‌برد.

احمد سرمست، بنیان‌گذار گروه موسیقی زهره، می‌گوید: «هر گامی را که بر می‌دارند، در واقع نابرابری‌های جنسیتی را در افغانستان کاهش می‌دهند و به سوی صلح، ثبات و همگرایی میان قومیت‌های گونه‌گون، می‌روند.»

زهره پس‌از این کنسرت، به شهرهای زوریخ و ژنیوی سویس و سپس به برلین، پایتخت آلمان سفر خواهد کرد و با ارکسترهای محلی، برای دانش‌آموزان و جوانان خواهند نواخت.

فرهنگ و هنر

نخستین سفر گروه ارکستر «زهره» به اروپا

«هر گامی را که بر می‌دارند، در واقع نابرابری‌های جنسیتی را در افغانستان کاهش می‌دهند و به سوی صلح، ثبات و همگرایی میان قومیت‌های گونه‌گون، می‌روند.»

Thumbnail

گروه ارکستر «زهره» شام آخرِ نشست داووس را با موسیقی به پایان رسانید. این گروه موسیقی که شامل ۳۰ دختر افغان است در نخستین سفر هنری به اروپا رفته‌است.

احمد سرمست، بنیان‌گذار این گروه موسیقی می‌گوید که «زهره» با برداشتن هر گام، نابرابری‌های جنسیتی را کاهش می‌دهد.

این گروه با آمیزه‌یی از سازهای شرقی و غربی، مرزها را می‌شکند و آدم را به جهان خالی از تبعیض می‌برد.

احمد سرمست، بنیان‌گذار گروه موسیقی زهره، می‌گوید: «هر گامی را که بر می‌دارند، در واقع نابرابری‌های جنسیتی را در افغانستان کاهش می‌دهند و به سوی صلح، ثبات و همگرایی میان قومیت‌های گونه‌گون، می‌روند.»

زهره پس‌از این کنسرت، به شهرهای زوریخ و ژنیوی سویس و سپس به برلین، پایتخت آلمان سفر خواهد کرد و با ارکسترهای محلی، برای دانش‌آموزان و جوانان خواهند نواخت.

هم‌رسانی کنید