تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

نمایشگاه نسخه‌های خطی قرآن کریم در آرشیف ملی برگزار شد

در این نمایش‌گاه در کنار آن نسخه‌های خطی قرآن کریم که در آرشیف ملی نگهداری می‌شوند، نسخه‌های نیز به نمایش گذاشته شدند که از هشت ولایت کشور برای نمایش به این نمایش‌گاه آورده شده‌اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایش‌گاهی از نسخه‌های خطی قرآن کریم را در آرشیف ملی در کابل برگزار کرد.

در این نمایش‌گاه اثرهای هنری کسانی نیز به نمایش گذاشته شده‌اند که در ده سال گذشته در کابل و هشت ولایت دیگر آفریده شده‌اند.

در این نمایشگاه نسخه خطی قرآن کریم از دختر کندهاری نیز به نمایش گذاشته شده است که در هفت سال و شش ماه گذشته با دست نوشته شده است.

این دختر می‌گوید وی مکتب نخوانده است، اما نزد مادرش عربی خوانده است.

زمرد افغان پس از سال‌ها زنده‌گی در پاکستان به افغانستان آمده است و باخانواد‌اش در کندهار زنده‌گی می‌کند.

وی مکتب نرفته است، اما از کودکی نزد مادرش قرآن کریم خوانده است و این نسخه خطی کامل قرآن کریم را در هفت سال و شش ماه نوشته است.

زمرد افغان، باشنده کندهار، گفت: «با علاقه بسیار از صبح تا شام برای نوشتن خط‌های قرآن کریم با تار و سوزن تلاش می‌کردم.»

بی بی ملکه، مادر زمرد افغان، گفت: «ابتدا کار نوشتن آن را پنهان از من شروع کرده بود و سپس ما اطلاع یافتیم. این نسخه کامل را در مدت هفت سال و شش ماه کامل با تار و سوزن ساخت.»

در این نمایشگاه یک نسخه خطی قرآن کریم نیز به نمایش گذاشته شده است که در آن ویژه گی های دبستان هنری تیموری به کار رفته است.

میرولی صبری که این نسخه خطی قرآن کریم را خوش نویسی کرده است می‌گوید که این نسخه خطی کار مشترک چهار هنرمند است.

میرولی صبری، خوش نویس، گفت: «خوش نویسی آن را من انجام دادم، اما بخش تزیین آن را با کارگیری از ویژه‌گی‌های دبستان هنری تیموریان یکی از استادان دانشکده هنرهای هرات و دو دانشجوی وی انجام داند و به گونه کامل این کار مشترک در دو سال تمام شد.»

عبدالرشید عثمان، مسوول بخش نسخه‌های خطی آرشیف ملی، گفت: «ما این نمایش‌گاه را تشویقی برگزار کردیم برای کسانی‌که نسخه‌های خطی نزد خود دارند، به ویژه نسخه‌های خطی از قرآن کریم تا دیگران نیز تشویق شوند نسخه‌های خطی و تاریخی با ارزش شان را به ارشیف ملی بیاورند.»

در این نمایش‌گاه در کنار آن نسخه‌های خطی قرآن کریم که در آرشیف ملی نگهداری می‌شوند، نسخه‌های نیز به نمایش گذاشته شدند که از هشت ولایت کشور برای نمایش به این نمایش‌گاه آورده شده‌اند.

فرهنگ و هنر

نمایشگاه نسخه‌های خطی قرآن کریم در آرشیف ملی برگزار شد

در این نمایش‌گاه در کنار آن نسخه‌های خطی قرآن کریم که در آرشیف ملی نگهداری می‌شوند، نسخه‌های نیز به نمایش گذاشته شدند که از هشت ولایت کشور برای نمایش به این نمایش‌گاه آورده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایش‌گاهی از نسخه‌های خطی قرآن کریم را در آرشیف ملی در کابل برگزار کرد.

در این نمایش‌گاه اثرهای هنری کسانی نیز به نمایش گذاشته شده‌اند که در ده سال گذشته در کابل و هشت ولایت دیگر آفریده شده‌اند.

در این نمایشگاه نسخه خطی قرآن کریم از دختر کندهاری نیز به نمایش گذاشته شده است که در هفت سال و شش ماه گذشته با دست نوشته شده است.

این دختر می‌گوید وی مکتب نخوانده است، اما نزد مادرش عربی خوانده است.

زمرد افغان پس از سال‌ها زنده‌گی در پاکستان به افغانستان آمده است و باخانواد‌اش در کندهار زنده‌گی می‌کند.

وی مکتب نرفته است، اما از کودکی نزد مادرش قرآن کریم خوانده است و این نسخه خطی کامل قرآن کریم را در هفت سال و شش ماه نوشته است.

زمرد افغان، باشنده کندهار، گفت: «با علاقه بسیار از صبح تا شام برای نوشتن خط‌های قرآن کریم با تار و سوزن تلاش می‌کردم.»

بی بی ملکه، مادر زمرد افغان، گفت: «ابتدا کار نوشتن آن را پنهان از من شروع کرده بود و سپس ما اطلاع یافتیم. این نسخه کامل را در مدت هفت سال و شش ماه کامل با تار و سوزن ساخت.»

در این نمایشگاه یک نسخه خطی قرآن کریم نیز به نمایش گذاشته شده است که در آن ویژه گی های دبستان هنری تیموری به کار رفته است.

میرولی صبری که این نسخه خطی قرآن کریم را خوش نویسی کرده است می‌گوید که این نسخه خطی کار مشترک چهار هنرمند است.

میرولی صبری، خوش نویس، گفت: «خوش نویسی آن را من انجام دادم، اما بخش تزیین آن را با کارگیری از ویژه‌گی‌های دبستان هنری تیموریان یکی از استادان دانشکده هنرهای هرات و دو دانشجوی وی انجام داند و به گونه کامل این کار مشترک در دو سال تمام شد.»

عبدالرشید عثمان، مسوول بخش نسخه‌های خطی آرشیف ملی، گفت: «ما این نمایش‌گاه را تشویقی برگزار کردیم برای کسانی‌که نسخه‌های خطی نزد خود دارند، به ویژه نسخه‌های خطی از قرآن کریم تا دیگران نیز تشویق شوند نسخه‌های خطی و تاریخی با ارزش شان را به ارشیف ملی بیاورند.»

در این نمایش‌گاه در کنار آن نسخه‌های خطی قرآن کریم که در آرشیف ملی نگهداری می‌شوند، نسخه‌های نیز به نمایش گذاشته شدند که از هشت ولایت کشور برای نمایش به این نمایش‌گاه آورده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید