تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

نمایش‎نامۀ رخشانه؛ تصویرِ پشتِ پردۀ خشونت در برابر زنان

نمایش‎نامه «رخشانه» به مناسبت روز جهانی پایان دادن به خشونت ها در برابر زنان و نیز پیکار شانزده روزه در برابر نابرابری های جنسیتی اجرا شد.

نمایش‎نامۀ «رخشانه» با موضوع ریشه یابی عوامل خشونت در برابر زنان در کشور، امروز در کابل اجرا شد.

این نمایش‎نامه، از سوی خانه فرهنگ افغانستان به حمایت برنامۀ توسعۀ سازمان ملل (یو ان دی پی) زیر نام «عدالت برای زن، عدالت برای همه» تهیه شده است و قرار است برای سه روز پیاپی اجرا شود.

در این نمایش نامه که گفته می شود براساس سرگذشت زنده گی واقعی یک زن افغان تهیه شده است، در آن به پشت پردۀ خشونت در برابر زنان در جامعۀ سنتی افغانستان پرداخته شده است و زنده گی تلخ زنان افغان که در خانواده های مردسالار زنده گی می کنند، به تصویر کشیده شده است.

این نمایش نامه که با استفاده از پردازش نور پشت صحنه، به نمایش در آمد، در آن، اعتیاد به مواد مخدر، ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری و ولادت در سن جوانی، از عوامل خشونت در برابر زنان در افغانستان به تصویر کشیده شده اند.

«گروۀ هنر و فرهنگ جوانان افغانستان» مبتکر این برنامه است. هدف این نمایش نامه هم، بلند بردن آگاهی در بارۀ حقوق زنان گفته است. در این نمایش نامه، برعلاوه برجسته شدن عوامل خشونت در برابر زنان، راه های رسیده گی به عدالت برای زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند، نیز معرفی شده است.

جاسلین مسون، رییس برنامۀ توسعه یی سازمان ملل می گوید: «هنگامی که این نمایشنامه را می بینید، ما از شما می خواهیم تا به یاد داشته باشید که هرچند رخشانه یک شخصیت در این نمایشنامه است، اما از زنان جامعه افغانستان نماینده گی می کند.»

«رخشانه»، شخصیت اصلی این نمایش نامه است؛ بانوی که مورد خشونت های بی دریغ خانواده و مردان جامعه اش شده است. برگزار کننده گان این برنامه می گویند، داستان رخشانه، داستان هزاران زن دیگری افغان است که خشونت را تجربه می کنند.

رخشانه، هنگامی که تنها دوازه سال دارد، پدرش اورا در قمار می بازد و به عقد یک مرد که زن و فرزند دارد، در می آورد. رخشانه، پس از دو سال زنده گی مشقت بار در خانوادۀ شوهرش، دو فرزند به دنیا می آورد.

فرهنگ و هنر

نمایش‎نامۀ رخشانه؛ تصویرِ پشتِ پردۀ خشونت در برابر زنان

نمایش‎نامه «رخشانه» به مناسبت روز جهانی پایان دادن به خشونت ها در برابر زنان و نیز پیکار شانزده روزه در برابر نابرابری های جنسیتی اجرا شد.

تصویر بندانگشتی

نمایش‎نامۀ «رخشانه» با موضوع ریشه یابی عوامل خشونت در برابر زنان در کشور، امروز در کابل اجرا شد.

این نمایش‎نامه، از سوی خانه فرهنگ افغانستان به حمایت برنامۀ توسعۀ سازمان ملل (یو ان دی پی) زیر نام «عدالت برای زن، عدالت برای همه» تهیه شده است و قرار است برای سه روز پیاپی اجرا شود.

در این نمایش نامه که گفته می شود براساس سرگذشت زنده گی واقعی یک زن افغان تهیه شده است، در آن به پشت پردۀ خشونت در برابر زنان در جامعۀ سنتی افغانستان پرداخته شده است و زنده گی تلخ زنان افغان که در خانواده های مردسالار زنده گی می کنند، به تصویر کشیده شده است.

این نمایش نامه که با استفاده از پردازش نور پشت صحنه، به نمایش در آمد، در آن، اعتیاد به مواد مخدر، ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری و ولادت در سن جوانی، از عوامل خشونت در برابر زنان در افغانستان به تصویر کشیده شده اند.

«گروۀ هنر و فرهنگ جوانان افغانستان» مبتکر این برنامه است. هدف این نمایش نامه هم، بلند بردن آگاهی در بارۀ حقوق زنان گفته است. در این نمایش نامه، برعلاوه برجسته شدن عوامل خشونت در برابر زنان، راه های رسیده گی به عدالت برای زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند، نیز معرفی شده است.

جاسلین مسون، رییس برنامۀ توسعه یی سازمان ملل می گوید: «هنگامی که این نمایشنامه را می بینید، ما از شما می خواهیم تا به یاد داشته باشید که هرچند رخشانه یک شخصیت در این نمایشنامه است، اما از زنان جامعه افغانستان نماینده گی می کند.»

«رخشانه»، شخصیت اصلی این نمایش نامه است؛ بانوی که مورد خشونت های بی دریغ خانواده و مردان جامعه اش شده است. برگزار کننده گان این برنامه می گویند، داستان رخشانه، داستان هزاران زن دیگری افغان است که خشونت را تجربه می کنند.

رخشانه، هنگامی که تنها دوازه سال دارد، پدرش اورا در قمار می بازد و به عقد یک مرد که زن و فرزند دارد، در می آورد. رخشانه، پس از دو سال زنده گی مشقت بار در خانوادۀ شوهرش، دو فرزند به دنیا می آورد.

هم‌رسانی کنید