تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: اعتراضات مردم ولایت غور

شماری ازباشنده گان ولایت غوردرپیوند به بی توجهی حکومت مرکزی به ساخت وساز دراین ولایت دست به اعتراض زده اند.

شورای سرتاسری غوری ها درکابل با نشر یک قطع نامه ازحکومت میخواهد که دربودجه سال آینده باید پروژه های جاده سازی وساخت بند پوزه لیچ دراین ولایت گنجانیده شوند.

اعضای این شورا میگویندکه بند "پوزه لیچ" درغور ساخته نمیشود ودرحال حاضر بهای یک کیلوات برق حرارتی دراین ولایت به حدود پنجاه افغانی است.

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با سید یاسین متین، عضو ارشد شورای سرتاسری غوریان بحث کرده است. 

بازار

بازار: اعتراضات مردم ولایت غور

شماری ازباشنده گان ولایت غوردرپیوند به بی توجهی حکومت مرکزی به ساخت وساز دراین ولایت دست به اعتراض زده اند.

شورای سرتاسری غوری ها درکابل با نشر یک قطع نامه ازحکومت میخواهد که دربودجه سال آینده باید پروژه های جاده سازی وساخت بند پوزه لیچ دراین ولایت گنجانیده شوند.

اعضای این شورا میگویندکه بند "پوزه لیچ" درغور ساخته نمیشود ودرحال حاضر بهای یک کیلوات برق حرارتی دراین ولایت به حدود پنجاه افغانی است.

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با سید یاسین متین، عضو ارشد شورای سرتاسری غوریان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews