تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: برگزاری نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان درکابل

یک نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان ازبهر بازاریابی و حمایت از این ساخته‌ها، در کابل برگزار شد.

درهمین‌حال، شماری‌از زنانی‌که در این نمایشگاه شرکت کردند خواهان ایجاد بازارهای همیشه‌گی برای فروش ساخته‌های دستی‌شان استند.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با پرورش اوریاخیل، بازرگان، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است.

همچنان گرداننده دربارۀ واژگون‌شدن یک بس مسافربری در شاهراه کابل-کندهار، که در آن سه‌تن جان باختند و هفت‌تن دیگر زخم برداشتند، با سلیمان مهمند، رییس اتحادیه مسافربری زون غرب، گفت‌وگو کرده‌است.

دریک بحث جداگانۀ دیگر، محمدی دربارۀ پشتیبانی از فرآورده داخلی با نصیر رشتیا، رییس نهاد پشتیبانی از فرآورده‌های داخلی گفت‌وگو کرده‌است.

بازار

بازار: برگزاری نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان درکابل

یک نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان ازبهر بازاریابی و حمایت از این ساخته‌ها، در کابل برگزار شد.

درهمین‌حال، شماری‌از زنانی‌که در این نمایشگاه شرکت کردند خواهان ایجاد بازارهای همیشه‌گی برای فروش ساخته‌های دستی‌شان استند.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با پرورش اوریاخیل، بازرگان، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است.

همچنان گرداننده دربارۀ واژگون‌شدن یک بس مسافربری در شاهراه کابل-کندهار، که در آن سه‌تن جان باختند و هفت‌تن دیگر زخم برداشتند، با سلیمان مهمند، رییس اتحادیه مسافربری زون غرب، گفت‌وگو کرده‌است.

دریک بحث جداگانۀ دیگر، محمدی دربارۀ پشتیبانی از فرآورده داخلی با نصیر رشتیا، رییس نهاد پشتیبانی از فرآورده‌های داخلی گفت‌وگو کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews