تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: تخطی های ایران در مرز آبی مشترک با افغانستان

وزارت انرژی و آب می‌گوید که تخطی‌های ایران در مرز آبی مشترک با افغانستان عملی سازی معاهده هیرمند را به چالش کشیده است.

رییس تنظیم آب این وزارت که کمیسار آب هلمند هم است، ایران را به زورآزمایی و بهره برداری از اوضاع ناگوار در افغانستان متهم می سازد و می‌گوید که ایران بیش از دوبرابر حق آبه آن از دریای هلمند آب میگیرد. 

از سوی دیگر سفارت ایران در کابل موضوع آب را میان افغانستان و ایران یک موضوع تعامل و همکاری می‌داند و تأکید می‌ورزد که هر دو کشور پابند به رعایت مفاد موافقتنامه هیرمند استند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی موسی فریور، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

در بخش دیگر از برنامه گرداننده محمدی در مورد امضاء تفاهم نامه ایجاد دهلیز هوایی به بیش از پنجا شهرهند و اتحادیه اروپا با حاجی اختر محمد، رییس اتحادیه صادرکننده گان میوه تازه بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد مسدود شدن بندر ابونصر فراهی ولایت فراه با سید صبور حبیبی، نماینده اعتراض کننده‌‎گان بحث کرده است. 

بازار

بازار: تخطی های ایران در مرز آبی مشترک با افغانستان

وزارت انرژی و آب می‌گوید که تخطی‌های ایران در مرز آبی مشترک با افغانستان عملی سازی معاهده هیرمند را به چالش کشیده است.

رییس تنظیم آب این وزارت که کمیسار آب هلمند هم است، ایران را به زورآزمایی و بهره برداری از اوضاع ناگوار در افغانستان متهم می سازد و می‌گوید که ایران بیش از دوبرابر حق آبه آن از دریای هلمند آب میگیرد. 

از سوی دیگر سفارت ایران در کابل موضوع آب را میان افغانستان و ایران یک موضوع تعامل و همکاری می‌داند و تأکید می‌ورزد که هر دو کشور پابند به رعایت مفاد موافقتنامه هیرمند استند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی موسی فریور، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

در بخش دیگر از برنامه گرداننده محمدی در مورد امضاء تفاهم نامه ایجاد دهلیز هوایی به بیش از پنجا شهرهند و اتحادیه اروپا با حاجی اختر محمد، رییس اتحادیه صادرکننده گان میوه تازه بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد مسدود شدن بندر ابونصر فراهی ولایت فراه با سید صبور حبیبی، نماینده اعتراض کننده‌‎گان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews