تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: عقد بیش از بیست سند همکاری میان افغانستان و ازبیکستان

افغانستان وازبیکستان بیست سند وبیش ازچهل قرارداد  را به ارزش بیش ازپنج صد میلیون دالر باهم امضا کردند.

این سندها وپیمان ها به هدف گسترش همکاری های دوجانبه دربخش های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری، ترانسپورت وارتباطات، همکاری های عملی، آموزش وپرورش وبخش های دیگر امضا شدند.

درهمین حال رییس جمهورازبیکستان صلح وثبات را درافغانستان را نه تنها برای منطقه بل به سراسرجهان مهم می داند ومی گوید که برای گسترش همکاری های امنیتی میان تاشکند وکابل یک کمیسیون امنیتی ایجاد خواهد شد.

مهمان برنامه: صیام پسرلی    سخنگوی اتاق تجارت و صنایع 
گوینده نرگس موسوی

بازار

بازار: عقد بیش از بیست سند همکاری میان افغانستان و ازبیکستان

افغانستان وازبیکستان بیست سند وبیش ازچهل قرارداد  را به ارزش بیش ازپنج صد میلیون دالر باهم امضا کردند.

این سندها وپیمان ها به هدف گسترش همکاری های دوجانبه دربخش های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری، ترانسپورت وارتباطات، همکاری های عملی، آموزش وپرورش وبخش های دیگر امضا شدند.

درهمین حال رییس جمهورازبیکستان صلح وثبات را درافغانستان را نه تنها برای منطقه بل به سراسرجهان مهم می داند ومی گوید که برای گسترش همکاری های امنیتی میان تاشکند وکابل یک کمیسیون امنیتی ایجاد خواهد شد.

مهمان برنامه: صیام پسرلی    سخنگوی اتاق تجارت و صنایع 
گوینده نرگس موسوی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews