تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: علاقمندی روی ایجاد کارخانۀ پروسس جلغوزه در کشور

همزمان با شدت صادرات جلغوزه به چین شماری ازسرمایه گذاران به ایجاد کارخانه های پروسس جلغوزه درکشور علاقمند شده اند.

به تازه‌گی یک سرمایه گذار با هزینه پنج میلیون دالر کارخانه بزرگ پروسس جلغوزه را درپایتخت رویدست گرفته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سمیر رسا، مسوول روابط عامه دفترمشاوررییس جمهوردرامورمالی وبانکی بحث کرده است. 

بازار

بازار: علاقمندی روی ایجاد کارخانۀ پروسس جلغوزه در کشور

همزمان با شدت صادرات جلغوزه به چین شماری ازسرمایه گذاران به ایجاد کارخانه های پروسس جلغوزه درکشور علاقمند شده اند.

به تازه‌گی یک سرمایه گذار با هزینه پنج میلیون دالر کارخانه بزرگ پروسس جلغوزه را درپایتخت رویدست گرفته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سمیر رسا، مسوول روابط عامه دفترمشاوررییس جمهوردرامورمالی وبانکی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews