تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: پروژه های آب رسانی

وزارت احیا و انکشاف دهات پیمان های یکصد و پنجاه و یک پروژه آب رسانی را به منظور گسترش دسترسی شهروندان کشور به آب اشامیدنی بهداشتی با شواری های توسعه یی ولایت ها امضاء کرد .

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که این پروژه ها در دوازده ولایت کشور عملی میشود و با عملی شدن این پروژه دسترسی روستا نیشنان به آب اشامیدنی بهداشتی افزایش خواهد یافت .

از سویی هم صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان تعهد کرد که ده میلیون دالر برای به وزارت احیا و انکشاف دهات کمک میکند تا دسترسی کودکان و مادران به آب اشامیدنی بهداشتی افزایش یابد .
 
دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات بحث کرده است. 

بازار

بازار: پروژه های آب رسانی

وزارت احیا و انکشاف دهات پیمان های یکصد و پنجاه و یک پروژه آب رسانی را به منظور گسترش دسترسی شهروندان کشور به آب اشامیدنی بهداشتی با شواری های توسعه یی ولایت ها امضاء کرد .

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که این پروژه ها در دوازده ولایت کشور عملی میشود و با عملی شدن این پروژه دسترسی روستا نیشنان به آب اشامیدنی بهداشتی افزایش خواهد یافت .

از سویی هم صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان تعهد کرد که ده میلیون دالر برای به وزارت احیا و انکشاف دهات کمک میکند تا دسترسی کودکان و مادران به آب اشامیدنی بهداشتی افزایش یابد .
 
دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews