تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: کاهش ۵۰ درصدی هزینه تضمین بانکی برای رسانه‌ها

وزارت مالیه از یک کاهش پنجاه درصدی هزینه های تضمین بانکی وجوازحق الامتیاز برای رسانه های کشور خبرمیدهد.

سخنگوی این وزارت میگوید که برای حمایت ازرسانه های کشور حکومت تصمیم گرفته است که  وزارت مالیه ازکاهش پنجاه درصدی هزینه های تضمین بانکی وجوازحق الامتیاز را برای رسانه های کشور پنجاه در صد کاهش بدهد.

ازسویی هم سخنگوی وزارت مالیه میگوید که درسال گذشته میلادی افغانستان به ارزش هفت صدوبیست وسه میلیون دالر صادرات داشته است و این رقم در مقایسه با سال پیش یک صدوپنجاه میلیون دالرافزایش را نشان میدهد.

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با سیام پسرلی، سخنگوی اتاق های تجارت بحث کرده است. 

بازار

بازار: کاهش ۵۰ درصدی هزینه تضمین بانکی برای رسانه‌ها

وزارت مالیه از یک کاهش پنجاه درصدی هزینه های تضمین بانکی وجوازحق الامتیاز برای رسانه های کشور خبرمیدهد.

سخنگوی این وزارت میگوید که برای حمایت ازرسانه های کشور حکومت تصمیم گرفته است که  وزارت مالیه ازکاهش پنجاه درصدی هزینه های تضمین بانکی وجوازحق الامتیاز را برای رسانه های کشور پنجاه در صد کاهش بدهد.

ازسویی هم سخنگوی وزارت مالیه میگوید که درسال گذشته میلادی افغانستان به ارزش هفت صدوبیست وسه میلیون دالر صادرات داشته است و این رقم در مقایسه با سال پیش یک صدوپنجاه میلیون دالرافزایش را نشان میدهد.

دراین برنامه گرداننده نرگس موسوی با سیام پسرلی، سخنگوی اتاق های تجارت بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews