تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

رییس‌جمهور غنی بخش دوم دهلیز ملی شمال-جنوب را افتتاح کرد

بخش دوم دهلیز ملی شمال-جنوب، سمنگان و بامیان را باهم وصل می‎کند و برای پیشرفت اقتصادی بامیان مفید خوانده شده‎است.

کار ساخت جادۀ دره صوف تا ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، که بخشی از دهلیز شمال و جنوب است روز پنج‎شنبه (۲۸ ثور) به درازای ۱۸۷ کیلومتر و با هزینۀ ۲۱۳ میلیون دالر از سوی رییس‎جمهورغنی آغاز شد.

محمد اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور که برای افتتاح این پروژه به بامیان رفته بود، گفت که با عملی شدن این پروژه این ولایت به قلب افغانستان مبدل خواهد شد.

آقای غنی افزود: «نه تنها شریان‏های بامیان باز خواهد شد بل بامیان به قلب افغانستان مبدل می‎‌شود و تعهد حکومت بر انکشاف متوازن است.»

در همین حال، سرور دانش معاون دوم رییس‎جمهور نیز نوید عملی شدن پروژه‎های دیگر توسعه‎یی در این ولایت را به شهروندان بامیان داد. 

وی بیان داشت: «در سال جاری، تا سه ماۀ آینده کار عملی پروژۀ لین۲۲۰ کیلووات آغاز می‎شود و در حال حاضر پروژه‎های  توسعه‎یی در بخش‎های گوناگون در حال عملی شدن است.»

از سویی هم، رییس‏ جمهور مراد علی مراد، معاون پیشین لوی درستیز را به حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله کشور معرفی کرد .

رییس‎جمهور اظهار داشت: «می‎خواهیم این خوش خبری را برایتان بتم که جنرال مراد علی مراد به حیث معین ارشد امنیتی افغانستان خواهد بود.»

با این همه، والی بامیان می‏گوید که بخش‏ های از هزاره جات در انحصار زندان جغرافیایی استند و عملی شدن این پروژه برای گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی کمک خواهد کرد .

طاهر زهیر، افزود: «ادامۀ کار ساخت دهلیز شمال- جنوب را مردم کشور از جانب شما خواهان است.»

محمود بلیغ، سرپرست وزارت فوایید نیز دراین باره گفت: «با عملی شدن پروژه‏های توسعه‏‎یی بامیان به چهار راه ترانزیت کشور مبدل خواهد شد.»

جاده دره صوف- یکاولنگ، از بخش‌های مهم دهلیز شمال- جنوب کشور است که در نهایت به ولایت کندهار خواهد رسید.

بخش نخست این جاده از ولایت بلخ تا دره صوف با درازی ۹۳ کیلومتر، پیش ‌از این ساخته شده‌است و کار بررسی‌های فنی بخش سوم آن با درازی بیش از ۵۵۰ کیلومتر تا ولایت کندهار به کمک بانک توسعۀ آسیایی آغاز شده‌است.

بازرگانی

رییس‌جمهور غنی بخش دوم دهلیز ملی شمال-جنوب را افتتاح کرد

بخش دوم دهلیز ملی شمال-جنوب، سمنگان و بامیان را باهم وصل می‎کند و برای پیشرفت اقتصادی بامیان مفید خوانده شده‎است.

Thumbnail

کار ساخت جادۀ دره صوف تا ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، که بخشی از دهلیز شمال و جنوب است روز پنج‎شنبه (۲۸ ثور) به درازای ۱۸۷ کیلومتر و با هزینۀ ۲۱۳ میلیون دالر از سوی رییس‎جمهورغنی آغاز شد.

محمد اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور که برای افتتاح این پروژه به بامیان رفته بود، گفت که با عملی شدن این پروژه این ولایت به قلب افغانستان مبدل خواهد شد.

آقای غنی افزود: «نه تنها شریان‏های بامیان باز خواهد شد بل بامیان به قلب افغانستان مبدل می‎‌شود و تعهد حکومت بر انکشاف متوازن است.»

در همین حال، سرور دانش معاون دوم رییس‎جمهور نیز نوید عملی شدن پروژه‎های دیگر توسعه‎یی در این ولایت را به شهروندان بامیان داد. 

وی بیان داشت: «در سال جاری، تا سه ماۀ آینده کار عملی پروژۀ لین۲۲۰ کیلووات آغاز می‎شود و در حال حاضر پروژه‎های  توسعه‎یی در بخش‎های گوناگون در حال عملی شدن است.»

از سویی هم، رییس‏ جمهور مراد علی مراد، معاون پیشین لوی درستیز را به حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله کشور معرفی کرد .

رییس‎جمهور اظهار داشت: «می‎خواهیم این خوش خبری را برایتان بتم که جنرال مراد علی مراد به حیث معین ارشد امنیتی افغانستان خواهد بود.»

با این همه، والی بامیان می‏گوید که بخش‏ های از هزاره جات در انحصار زندان جغرافیایی استند و عملی شدن این پروژه برای گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی کمک خواهد کرد .

طاهر زهیر، افزود: «ادامۀ کار ساخت دهلیز شمال- جنوب را مردم کشور از جانب شما خواهان است.»

محمود بلیغ، سرپرست وزارت فوایید نیز دراین باره گفت: «با عملی شدن پروژه‏های توسعه‏‎یی بامیان به چهار راه ترانزیت کشور مبدل خواهد شد.»

جاده دره صوف- یکاولنگ، از بخش‌های مهم دهلیز شمال- جنوب کشور است که در نهایت به ولایت کندهار خواهد رسید.

بخش نخست این جاده از ولایت بلخ تا دره صوف با درازی ۹۳ کیلومتر، پیش ‌از این ساخته شده‌است و کار بررسی‌های فنی بخش سوم آن با درازی بیش از ۵۵۰ کیلومتر تا ولایت کندهار به کمک بانک توسعۀ آسیایی آغاز شده‌است.

هم‌رسانی کنید