تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

اتاق تجارت: صادرات سیب افغانستان به پاکستان متوقف شده است

اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گوید که پاکستان یک باردیگر روند خرید سیب افغانستان را متوقف ساخته است.

به گفتۀ مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، ظاهرأ پاکستان به این بهانه که گویا سیب ایران با نام افغانستان به پاکستان صادر می‌شود، دست به این کار زده است.

به گفتۀ آنان در حال حاضر زمان برداشت حاصل سیب در کشور است و اگر این راه بروی صادرات باز نشود، در کنار بازرگانان، کشاورازن و باغداران کشور نیز زیان خواهند دید.

خانجان الکوزی، معاون نخست اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «ادعا کرده اند که سیب ایران با نام افغانستان به پاکستان صادر می‌شود، در حالی‌که سیب ایران و سیب افغانستان از هم متفاوت استند. سیب ما سرخ و زرد و سیب ایران سبز است. از طرف دیگر فصل برداشت سیب ایران دوماه بعد فرا می‌رسد و از ما هم اکنون ماه میزان برداشت می‌شود.» 

در همین حال، اتحادیه صادرکننده‌گان میوه‌های تازه در کشور، می‌گویند که حکومت باید این مشکل را با پاکستان حل سازد و درغیر آن، هزارها تُن سیب کشور فاسد خواهندشد.

اختر محمد، رییس اتحادیه صادر کننده‌گان میوه‎‌ها و سبزی‌های تازه بیان داشت: «خواست ما از دولت این است که در نخست با پاکستان گفت‌وگو کنند و علت این را که چرا صادرات سیب ما را متوقف ساخته اند روشن سازند و سپس این مشکل را هرچه زودتر حل سازد و سیب فراورده مهم شمار زیادی از ولایت‌های کشور است و باغداران این همه ولایت‌ها زیانمند خواهند شد.»

طلوع نیوز موفق نشد دیدگاه وزارت صنعت و تجارت را نیز در این پیوند به دست بیاورد.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، سیب از فرآورده مهم صادراتی کشور است و سالانه بیش از صدهزار تُن سیب برداشت شده کشور به پاکستان صادر می‌شود.

این درحالی است که شماری از آگاهان اقتصادی، با درنظرداشت کوتاهی‌های حکومت درحل مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان، می‌گویند که درهژده سال گذشته حکومت نتوانسته است که پاکستان را متقاعد به حل این مشکلات سازد.

بازرگانی

اتاق تجارت: صادرات سیب افغانستان به پاکستان متوقف شده است

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، می‌گویند که همزمان با آغاز روند برداشت سیب در کشور، صادرات این فرآوردۀ باغی به پاکستان متوقف شده است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گوید که پاکستان یک باردیگر روند خرید سیب افغانستان را متوقف ساخته است.

به گفتۀ مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، ظاهرأ پاکستان به این بهانه که گویا سیب ایران با نام افغانستان به پاکستان صادر می‌شود، دست به این کار زده است.

به گفتۀ آنان در حال حاضر زمان برداشت حاصل سیب در کشور است و اگر این راه بروی صادرات باز نشود، در کنار بازرگانان، کشاورازن و باغداران کشور نیز زیان خواهند دید.

خانجان الکوزی، معاون نخست اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «ادعا کرده اند که سیب ایران با نام افغانستان به پاکستان صادر می‌شود، در حالی‌که سیب ایران و سیب افغانستان از هم متفاوت استند. سیب ما سرخ و زرد و سیب ایران سبز است. از طرف دیگر فصل برداشت سیب ایران دوماه بعد فرا می‌رسد و از ما هم اکنون ماه میزان برداشت می‌شود.» 

در همین حال، اتحادیه صادرکننده‌گان میوه‌های تازه در کشور، می‌گویند که حکومت باید این مشکل را با پاکستان حل سازد و درغیر آن، هزارها تُن سیب کشور فاسد خواهندشد.

اختر محمد، رییس اتحادیه صادر کننده‌گان میوه‎‌ها و سبزی‌های تازه بیان داشت: «خواست ما از دولت این است که در نخست با پاکستان گفت‌وگو کنند و علت این را که چرا صادرات سیب ما را متوقف ساخته اند روشن سازند و سپس این مشکل را هرچه زودتر حل سازد و سیب فراورده مهم شمار زیادی از ولایت‌های کشور است و باغداران این همه ولایت‌ها زیانمند خواهند شد.»

طلوع نیوز موفق نشد دیدگاه وزارت صنعت و تجارت را نیز در این پیوند به دست بیاورد.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، سیب از فرآورده مهم صادراتی کشور است و سالانه بیش از صدهزار تُن سیب برداشت شده کشور به پاکستان صادر می‌شود.

این درحالی است که شماری از آگاهان اقتصادی، با درنظرداشت کوتاهی‌های حکومت درحل مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان، می‌گویند که درهژده سال گذشته حکومت نتوانسته است که پاکستان را متقاعد به حل این مشکلات سازد.

هم‌رسانی کنید