تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

اعتراض فعالان جامعۀ مدنی ننگرهار در پیوند به قطع و قاچاق جنگلات

آنان ادعا دارند که مسؤولان محلی وگروه‌های مافیایی درتبانی هم جنگلات را در ولایت‌های شرقی قطع و قاچاق می‌کنند.

شماری از فعالان جامعۀ مدنی در حوزۀ شرق کشور روز شنبه (۱۸ جدی) با گردهمایی اعتراض‌آمیز از حکومت مرکزی می‎خواهند که جلو قطع وقاچاق جنگلات را در این حوزه بگیرد.

آنان ادعا دارند که مسؤولان محلی و گروه‌های مافیایی در تبانی هم، جنگلات را در ولایت‌های شرقی قطع و قاچاق می‌کنند.

ادریس، فعال جامعۀ مدنی در ننگرهار می‌گوید: «در قطع جنگلات نه تنها والی کنر و دیگر مقام‌های کنر، بل نماینده‎گان مردم نیز دست دارند.»

غم‌شریک، یک فعال دیگر جامعۀ مدنی، می‌گوید: «قطع‌کردن جنگلات بدین معنا است مثل که یک انسان یک انسان دیگر را می‌کشد.»

اباسین بهیر، فعال دیگر جامعۀ مدنی می‌گوید: «بر بنیاد ماده ۱۵ قانون اساسی که دولت را به حفظ جنگلات و دارایی‌های عامه مکلف می‌سازد می‌خواهیم که دولت به این ماده قانون عمل کند.»

از سویی هم، گلاب منگل، والی ننگرهار، می‌گوید که در این اواخر گروه داعش در این ولایت به قطع جنگلات رو آورده‌است.

وی می‌‎افزاید: «در نقاطی که دشمنان افغانستان و داعش حضور دارند هیچ شک وجود ندارد که آنان دارایی‌های عامه ما را با بسیار بی‌رحمی به تاراج می‌برند و از پول همان منابع دوباره برای جنگ در برابر مردم جنگ افزار به دست می‌آورند.»

از سوی دیگر، وحیدالله کلیمزی، والی کنر، می‌گوید: «از روزی که من در این ولایت به کار آغاز کرده‌ام ما از قطع و چاقاق جنگلات جلوگیری کرده‌ایم و خواهیم کرد و به این کار متعهد هستیم و هیچ شواهد و اسناد ندارد که گویا ما در آن دست داریم و یا جلوگیری نمی‌کنیم.»

با این هم، اعتراض‌کننده‌گان با انتقاد از فیصلۀ اخیر شورای وزیران دربارۀ ساخته‌های چوبی از ولایت‌های شرقی، به ویژه کنر، به ولایت دیگر صادر شود، می‌گویند که این تصمیم سبب قطع جنگلات در ولایت‌های شرقی کشور شده‌است.

بازرگانی

اعتراض فعالان جامعۀ مدنی ننگرهار در پیوند به قطع و قاچاق جنگلات

آنان ادعا دارند که مسؤولان محلی وگروه‌های مافیایی درتبانی هم جنگلات را در ولایت‌های شرقی قطع و قاچاق می‌کنند.

Thumbnail

شماری از فعالان جامعۀ مدنی در حوزۀ شرق کشور روز شنبه (۱۸ جدی) با گردهمایی اعتراض‌آمیز از حکومت مرکزی می‎خواهند که جلو قطع وقاچاق جنگلات را در این حوزه بگیرد.

آنان ادعا دارند که مسؤولان محلی و گروه‌های مافیایی در تبانی هم، جنگلات را در ولایت‌های شرقی قطع و قاچاق می‌کنند.

ادریس، فعال جامعۀ مدنی در ننگرهار می‌گوید: «در قطع جنگلات نه تنها والی کنر و دیگر مقام‌های کنر، بل نماینده‎گان مردم نیز دست دارند.»

غم‌شریک، یک فعال دیگر جامعۀ مدنی، می‌گوید: «قطع‌کردن جنگلات بدین معنا است مثل که یک انسان یک انسان دیگر را می‌کشد.»

اباسین بهیر، فعال دیگر جامعۀ مدنی می‌گوید: «بر بنیاد ماده ۱۵ قانون اساسی که دولت را به حفظ جنگلات و دارایی‌های عامه مکلف می‌سازد می‌خواهیم که دولت به این ماده قانون عمل کند.»

از سویی هم، گلاب منگل، والی ننگرهار، می‌گوید که در این اواخر گروه داعش در این ولایت به قطع جنگلات رو آورده‌است.

وی می‌‎افزاید: «در نقاطی که دشمنان افغانستان و داعش حضور دارند هیچ شک وجود ندارد که آنان دارایی‌های عامه ما را با بسیار بی‌رحمی به تاراج می‌برند و از پول همان منابع دوباره برای جنگ در برابر مردم جنگ افزار به دست می‌آورند.»

از سوی دیگر، وحیدالله کلیمزی، والی کنر، می‌گوید: «از روزی که من در این ولایت به کار آغاز کرده‌ام ما از قطع و چاقاق جنگلات جلوگیری کرده‌ایم و خواهیم کرد و به این کار متعهد هستیم و هیچ شواهد و اسناد ندارد که گویا ما در آن دست داریم و یا جلوگیری نمی‌کنیم.»

با این هم، اعتراض‌کننده‌گان با انتقاد از فیصلۀ اخیر شورای وزیران دربارۀ ساخته‌های چوبی از ولایت‌های شرقی، به ویژه کنر، به ولایت دیگر صادر شود، می‌گویند که این تصمیم سبب قطع جنگلات در ولایت‌های شرقی کشور شده‌است.

هم‌رسانی کنید