تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

افزایش همکاری‎های اقتصادی افغانستان با اعضای سازمان «کریک»

وزارت مالیه می‎گوید در مراسم آغاز کار انستیتوت همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی در چین وزیران مالیه بیش از ده کشور منطقه شرکت کرده بودند.

مسؤولان در وزارت مالیه می‎گویند که همکاری های اقتصادی افغانستان با کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی یا «کریک» افزایش یافته است.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخن‎گوی وزارت مالیه می‎گوید که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در مراسم آغاز کار انستیتوت همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی در چین، با مقام های بانک زیرساخت های آسیا، روی پروژه های زیربنایی کشور گفت وگو کرده است.

در این نشست، روی هماهنگی بانک زیر ساخت‎های آسیا و بانک توسعۀ آسیایی در کار پروژه های زیربنایی در کشور نیز گفت وگو شده است.

سخن‎گوی وزارت مالیه بیان داشت: «انیستیتوت همکاری های اقتصادی منطقه یی آسیای مرکزی، برای کار بیشتر روی پروژه های مهم اقتصادی ترانزیتی و بازرگانی در منطقه، کار خواهد کرد و راه اندازی این پروژه ها نه تنها برای افغانستان بل برای منطقه مهم اند.»

از سویی هم، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، با نظرداشت علاقمندی چین به سرمایه گذاری ها در افغانستان، از حکومت می خواهند که  برای جذب سرمایه گذاری های مشترک بازرگانان چین و افغانستان زمینه سازی کند.

توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره اظهار داشت:«حکومت باید فرصت های موجود و این شانس را که چین علاقمند برای سرمایه گذاری در افغانستان است، باید از دست ندهد؛ و روی این برنامه ها کار کند تا زمینه کار برای بخش خصوصی نیز فراهم شود.»

این درحالی است که هفتۀ گذشته، سفیر چین در سفرش به ولسوالی های مرزی بدخشان، از راه اندازی شماری از پروژه های مهم زیربنایی در این ولسوالی‏ها، سخن گفته بود.

بازرگانی

افزایش همکاری‎های اقتصادی افغانستان با اعضای سازمان «کریک»

وزارت مالیه می‎گوید در مراسم آغاز کار انستیتوت همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی در چین وزیران مالیه بیش از ده کشور منطقه شرکت کرده بودند.

Thumbnail

مسؤولان در وزارت مالیه می‎گویند که همکاری های اقتصادی افغانستان با کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی یا «کریک» افزایش یافته است.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخن‎گوی وزارت مالیه می‎گوید که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در مراسم آغاز کار انستیتوت همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی در چین، با مقام های بانک زیرساخت های آسیا، روی پروژه های زیربنایی کشور گفت وگو کرده است.

در این نشست، روی هماهنگی بانک زیر ساخت‎های آسیا و بانک توسعۀ آسیایی در کار پروژه های زیربنایی در کشور نیز گفت وگو شده است.

سخن‎گوی وزارت مالیه بیان داشت: «انیستیتوت همکاری های اقتصادی منطقه یی آسیای مرکزی، برای کار بیشتر روی پروژه های مهم اقتصادی ترانزیتی و بازرگانی در منطقه، کار خواهد کرد و راه اندازی این پروژه ها نه تنها برای افغانستان بل برای منطقه مهم اند.»

از سویی هم، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، با نظرداشت علاقمندی چین به سرمایه گذاری ها در افغانستان، از حکومت می خواهند که  برای جذب سرمایه گذاری های مشترک بازرگانان چین و افغانستان زمینه سازی کند.

توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره اظهار داشت:«حکومت باید فرصت های موجود و این شانس را که چین علاقمند برای سرمایه گذاری در افغانستان است، باید از دست ندهد؛ و روی این برنامه ها کار کند تا زمینه کار برای بخش خصوصی نیز فراهم شود.»

این درحالی است که هفتۀ گذشته، سفیر چین در سفرش به ولسوالی های مرزی بدخشان، از راه اندازی شماری از پروژه های مهم زیربنایی در این ولسوالی‏ها، سخن گفته بود.

هم‌رسانی کنید