تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

افغانستان از فهرست خاکستری خدمات بانکی جهانی بیرون شد

مسوولان بانک مرکزی کشور می گویند که در ای شرایط تمام بانک‌های کشور می توانند با بانک‎‌های معتبر جهان معامله کنند.

افغانستان بعد از مدت پنج سال از لست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی (Financial Action Task Force-FATF) خارج شد.

مسوولان بانک مرکزی روز شنبه (۰۳سرطان) گفته اند که که افغانستان تمام شرایط "گروه اقدامات مالی جهانی" را برای بیرون شدن ازفهرست خاکستری به فهرست سفید خدمات بانکی جهانی برآورده ساخته است.

 آنان می‌گویند که با بیرون شدن افغانستان ازاین فهرست، نظام مالی کشور در جهان با اعتبارخواهد شد.

کشورهای که در این فهرست رده بندی شده باشند، با محدودیت‌های معاملات پولی و مالی روبه‌رو می‌شوند.

ایجاد یک چارچوب حقوقی و مؤثر برای مبازره با تمویل تروریزم و پولشویی، بلند بردن سطح نظارت مالی و ایجاد سیستم نظارتی اسعار در مرزها مشمول ۱۶ شرط از سوی نهاد اقدامات مالی جهانی بود که با عملی شدن آن‌ها افغانستان از فهرست خاکستری خدمات بانکی به فهرست سفید رده‌بندی شد.

بازرگانی

افغانستان از فهرست خاکستری خدمات بانکی جهانی بیرون شد

مسوولان بانک مرکزی کشور می گویند که در ای شرایط تمام بانک‌های کشور می توانند با بانک‎‌های معتبر جهان معامله کنند.

Thumbnail

افغانستان بعد از مدت پنج سال از لست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی (Financial Action Task Force-FATF) خارج شد.

مسوولان بانک مرکزی روز شنبه (۰۳سرطان) گفته اند که که افغانستان تمام شرایط "گروه اقدامات مالی جهانی" را برای بیرون شدن ازفهرست خاکستری به فهرست سفید خدمات بانکی جهانی برآورده ساخته است.

 آنان می‌گویند که با بیرون شدن افغانستان ازاین فهرست، نظام مالی کشور در جهان با اعتبارخواهد شد.

کشورهای که در این فهرست رده بندی شده باشند، با محدودیت‌های معاملات پولی و مالی روبه‌رو می‌شوند.

ایجاد یک چارچوب حقوقی و مؤثر برای مبازره با تمویل تروریزم و پولشویی، بلند بردن سطح نظارت مالی و ایجاد سیستم نظارتی اسعار در مرزها مشمول ۱۶ شرط از سوی نهاد اقدامات مالی جهانی بود که با عملی شدن آن‌ها افغانستان از فهرست خاکستری خدمات بانکی به فهرست سفید رده‌بندی شد.

هم‌رسانی کنید