تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

انتقاد شهروندان از تداوم پرچاوی برق در کابل

باشند‌ه‎گان پایتخت از تداوم پرچاوی‎های برق در شهرکابل انتقاد می‎کنند و شرکت برشنا را به بی‎پروایی و کم‎ کاری دراین بخش متهم می‎سازند.

 هم‎زمان با آغاز درگیری‏‌ها در ولایت بغلان، دو لین برق وارداتی تاجیکستان در منطقۀ باغ امیر این ولایت قطع شده اند، که در نتیجۀ آن، شهر کابل از داشتن ۲۰۰ میگاوات برق بی بهره شده‎است.

شرکت برشنان می‎گوید این دو لین، ۶۰ برق کابل را تأمین می‎کرد.

باشنده‏گان پایتخت با انتقاد سخت ازتأخیر کار پیوند دادن این لین‏ها از سوی شرکت برشنا، می‎گویند که نبود برق دربسیاری ازبخش‏های پایتخت، دشواری‏هایی را به‎وجود آورده است.

علی احمد در این باره گفت: «مشکلات ما بسیار زیاد شده‎است؛ هیچ زمانی درتابستان، کابل بی برق نبوده‌‏است اما اکنون ما بی برق استیم، به ساعت‏‌ها برق نمی‎باشد.»

افسرخان، باشندۀ دیگر‎ پایتخت بیان داشت: «من درحال حاضرنمی‎توانم در مبایلم صحبت کنم و حد اقل مبایلم را که چارچ ندارد استفاده کنم؛ یعنی که این حکومت نمی‏تواند برای مبایل ما برق تهیه کند، چی کنیم.»

اما سخن‎گوی شرکت برشنا می‏گوید که تلاش‏ها برای بازسازی لین‎ه‌ا و «سرکت‎های» برق وارداتی تاجیکستان دربغلان آغازشده‎اند.

وحید الله توحیدی می‎افزاید که اکنون مشکلات کمبود برق در پاتیخت حل شده‏‌است و در حال حاضر در کنار رسیدن ۱۰۰ میگاوات برق ازبیکستان به پایتخت، ۵۰ میگاوات برق از منابع داخلی تأمین می‎شود.

وی افزود: «کار برای بازسازی این لین‏‌ها آغازشده‌‏اند و احتمال دارد که تا پایان امروز(شنبه ۲۳ ثور) مشکل کمبود برق در شهر کابل حل شود.»

درحال حاضر شهر کابل به گونۀ میانگین به ۳۵۰ میگاوات برق نیاز دارد که پیش از این ۳۰۰ میگاوات آن را برق وارداتی تاجیکستان و ۵۰ میگاوات برق دیگر از منابع داخلی تأمین می‎شد.

بازرگانی

انتقاد شهروندان از تداوم پرچاوی برق در کابل

با قطع شدن لین‏‌های برق وارداتی، اکنون تنها ۱۵۰ میگاوات برق در شبکه موجود است که توأم با پارچاوی‌‏ها به بخش‌‏های از پایتخت توزیع می‎شود.

Thumbnail

باشند‌ه‎گان پایتخت از تداوم پرچاوی‎های برق در شهرکابل انتقاد می‎کنند و شرکت برشنا را به بی‎پروایی و کم‎ کاری دراین بخش متهم می‎سازند.

 هم‎زمان با آغاز درگیری‏‌ها در ولایت بغلان، دو لین برق وارداتی تاجیکستان در منطقۀ باغ امیر این ولایت قطع شده اند، که در نتیجۀ آن، شهر کابل از داشتن ۲۰۰ میگاوات برق بی بهره شده‎است.

شرکت برشنان می‎گوید این دو لین، ۶۰ برق کابل را تأمین می‎کرد.

باشنده‏گان پایتخت با انتقاد سخت ازتأخیر کار پیوند دادن این لین‏ها از سوی شرکت برشنا، می‎گویند که نبود برق دربسیاری ازبخش‏های پایتخت، دشواری‏هایی را به‎وجود آورده است.

علی احمد در این باره گفت: «مشکلات ما بسیار زیاد شده‎است؛ هیچ زمانی درتابستان، کابل بی برق نبوده‌‏است اما اکنون ما بی برق استیم، به ساعت‏‌ها برق نمی‎باشد.»

افسرخان، باشندۀ دیگر‎ پایتخت بیان داشت: «من درحال حاضرنمی‎توانم در مبایلم صحبت کنم و حد اقل مبایلم را که چارچ ندارد استفاده کنم؛ یعنی که این حکومت نمی‏تواند برای مبایل ما برق تهیه کند، چی کنیم.»

اما سخن‎گوی شرکت برشنا می‏گوید که تلاش‏ها برای بازسازی لین‎ه‌ا و «سرکت‎های» برق وارداتی تاجیکستان دربغلان آغازشده‎اند.

وحید الله توحیدی می‎افزاید که اکنون مشکلات کمبود برق در پاتیخت حل شده‏‌است و در حال حاضر در کنار رسیدن ۱۰۰ میگاوات برق ازبیکستان به پایتخت، ۵۰ میگاوات برق از منابع داخلی تأمین می‎شود.

وی افزود: «کار برای بازسازی این لین‏‌ها آغازشده‌‏اند و احتمال دارد که تا پایان امروز(شنبه ۲۳ ثور) مشکل کمبود برق در شهر کابل حل شود.»

درحال حاضر شهر کابل به گونۀ میانگین به ۳۵۰ میگاوات برق نیاز دارد که پیش از این ۳۰۰ میگاوات آن را برق وارداتی تاجیکستان و ۵۰ میگاوات برق دیگر از منابع داخلی تأمین می‎شد.

هم‌رسانی کنید