تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی

اتاق تجارت و صنایع زنان نمایشگاهی را زیرنام " بازار روز" در دانشگاه کابل راه اندازی  کرده است.

مسوولان این اتاق می‌گویند که به هدف ترویج استفاده از تولیدات داخلی و توانمندسازی کار زنان بازرگان این نمایشگاه را راه اندازی کرده‌اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حنیفه فاطمی، بازرگان  بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد روند آزمایشی صادرات و واردات کالاها از راه لاجورد به اروپا با میرزمان پوپل، رییس انکشاف صنایع صادرات اتاق تجارت بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد قطع شدن خدمات مخابراتی در ولایت های هلمند و غزنی با حمیدالله نوروز، عضو شورای ولایتی غزنی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی

شماری از بازرگانان زن که تولیدات شان را دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته‌اند، می‌گویند که حکومت باید برای حل مشکلات بازاریابی برای فرآورده های‌شان کارکند.

Thumbnail

اتاق تجارت و صنایع زنان نمایشگاهی را زیرنام " بازار روز" در دانشگاه کابل راه اندازی  کرده است.

مسوولان این اتاق می‌گویند که به هدف ترویج استفاده از تولیدات داخلی و توانمندسازی کار زنان بازرگان این نمایشگاه را راه اندازی کرده‌اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حنیفه فاطمی، بازرگان  بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد روند آزمایشی صادرات و واردات کالاها از راه لاجورد به اروپا با میرزمان پوپل، رییس انکشاف صنایع صادرات اتاق تجارت بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد قطع شدن خدمات مخابراتی در ولایت های هلمند و غزنی با حمیدالله نوروز، عضو شورای ولایتی غزنی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید