تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: بسته شدن راه بندر آقینه از سوی هواداران جنبش

با بسته شدن راه بندر آقینه از سوی هواداران جنبش ملی صدها تن مواد نفتی، مواد خوراکی و دیگر کالا‌های بازرگانی در این بندر متوقف مانده اند.

بازرگانان می‌گویند که بسته شدن این راه  به آنان زیان بار است و حکومت باید بی‌درنگ راه بندر آقینه را باز نماید.

اما هواداران جنرال دوستم می‌گویند تا هنگامی که خواست‌های آنان پذیرفته نشود راه بندر آقینه را باز نخواهند کرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد نبود ظرفیت‌های لازم در شرکت بریشنا با وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد قاچاق دالر از بندرهای کشور به ویژه از بندر اسلام قلعه به ایران با عبدالواسیع، آگاۀ مسایل اقتصادی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: بسته شدن راه بندر آقینه از سوی هواداران جنبش

بازرگانان می‌گویند که بسته شدن این راه  به آنان زیان بار است و حکومت باید بی‌درنگ راه بندر آقینه را باز نماید.

Thumbnail

با بسته شدن راه بندر آقینه از سوی هواداران جنبش ملی صدها تن مواد نفتی، مواد خوراکی و دیگر کالا‌های بازرگانی در این بندر متوقف مانده اند.

بازرگانان می‌گویند که بسته شدن این راه  به آنان زیان بار است و حکومت باید بی‌درنگ راه بندر آقینه را باز نماید.

اما هواداران جنرال دوستم می‌گویند تا هنگامی که خواست‌های آنان پذیرفته نشود راه بندر آقینه را باز نخواهند کرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد نبود ظرفیت‌های لازم در شرکت بریشنا با وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد قاچاق دالر از بندرهای کشور به ویژه از بندر اسلام قلعه به ایران با عبدالواسیع، آگاۀ مسایل اقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید