تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بازار: دادوستد بازرگانی میان بازرگانان افغان و ایران در چابهار

سخن‌گوی وزارت تجارت وصنایع می‌گوید که هم‌اکنون کشتی‌های با ظرفیت شصت تُن در این بندر لنگر انداخته‌اند و ایران باورمند است که تخلیه و بارگیری را در بندر چابهار تا صد تُن افزایش یافته‌است.

از سوی هم، مقام‌های وزارت انرژی و آب در نشستی امروز چهارشنبه پیمان‌های بازسازی بند برق پلخمری و توسعۀ بند دُهله کندهار را امضاء کردند.

در این بخش برنامه نرگس موسی با صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نمایندگان دربارۀ بندر چابهار و جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه در پیوند به پیمان‌های بازسازی بند برق پلخمری و توسعۀ بند دُهلۀ کندهار، انجام داده است.

بازرگانی

بازار: دادوستد بازرگانی میان بازرگانان افغان و ایران در چابهار

سخن‌گوی وزارت تجارت وصنایع می‌گوید که هم‌اکنون کشتی‌های با ظرفیت شصت تُن در این بندر لنگر انداخته‌اند و ایران باورمند است که تخلیه و بارگیری را در بندر چابهار تا صد تُن افزایش یافته‌است.

تصویر بندانگشتی

از سوی هم، مقام‌های وزارت انرژی و آب در نشستی امروز چهارشنبه پیمان‌های بازسازی بند برق پلخمری و توسعۀ بند دُهله کندهار را امضاء کردند.

در این بخش برنامه نرگس موسی با صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نمایندگان دربارۀ بندر چابهار و جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه در پیوند به پیمان‌های بازسازی بند برق پلخمری و توسعۀ بند دُهلۀ کندهار، انجام داده است.

هم‌رسانی کنید