تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: ساخت پارک صنعتی در خوست تایک ماه دیگر

تا یک ماه دیگر یک پارک صنعتی در ولایت خوست ساخته خواهند شد.

اتاق معادن وصنایع می‌گوید که با افزایش تقاضا برای زمین که به هدف ایجاد کارخانه‌ها بکارگرفته میشود، قراراست یک پارک صنعتی معیاری درخوست ایجاد شود.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق صنایع ومعادن افغانستان بحث کرده است. 

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد فراهم نشدن زمینه صادرات برای فرآورده های کشور به چین با حاجی اخترمحمد، رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه تازه بحث کرده است. 

درهمین حال گرداننده محمدی در مورد قانون زون های اقتصادی با داوود سلطان‌زوی، مشاور اقتصادی رییس جمهور بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: ساخت پارک صنعتی در خوست تایک ماه دیگر

مسوولان این اتاق می‌گویند که درحال حاضر درحدود یک صد کارخانه به گونۀ متفرق در ولایت خوست فعالیت دارند.

Thumbnail

تا یک ماه دیگر یک پارک صنعتی در ولایت خوست ساخته خواهند شد.

اتاق معادن وصنایع می‌گوید که با افزایش تقاضا برای زمین که به هدف ایجاد کارخانه‌ها بکارگرفته میشود، قراراست یک پارک صنعتی معیاری درخوست ایجاد شود.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق صنایع ومعادن افغانستان بحث کرده است. 

دربخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد فراهم نشدن زمینه صادرات برای فرآورده های کشور به چین با حاجی اخترمحمد، رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه تازه بحث کرده است. 

درهمین حال گرداننده محمدی در مورد قانون زون های اقتصادی با داوود سلطان‌زوی، مشاور اقتصادی رییس جمهور بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید