تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: ظرفیت سازی زنان متشبث

بیست و دو تن از زنان از یک برنامه آموزشی افزایش ظرفیت‌های زنان متشبث که از سوی یک نهاد خصوصی راه اندازی شده بود سند فراغت بدست آوردند .

مسوولان این نهاد خصوصی می‌گویند که آنان زنان متشبث را در بخش‌های مدیریت متشبث، بازاریابی، مالی  و افزایش فرآورده هایشان را در یک دوره آموزشی چهار ماهه آموزش داده اند و اینکار سبب تقویت کاروبار زنان نیز شده است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مهدی گوهری، مسوول نهاد برگزار برنامه افزایش ظرفیت های زنان متشبث بحث کرده است. 
 
دربخش دیگر از برنامه گرداننده محمد در مورد بازاریابی گروۀ مدل های افغان برای صنایع دستی روستایی و لباس های افغانی با اجمل حقیقی بحث کرده است. 
 
همچنان گرداننده محمدی در مورد اعتراض کارمندان اتحادیه کارگران به گرفتن جایدادهایشان از سوی حکومت با معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارگران بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: ظرفیت سازی زنان متشبث

بیست و دو تن از زنان از یک برنامه آموزشی افزایش ظرفیت‌های زنان متشبث که از سوی یک نهاد خصوصی راه اندازی شده بود سند فراغت بدست آوردند .

Thumbnail

مسوولان این نهاد خصوصی می‌گویند که آنان زنان متشبث را در بخش‌های مدیریت متشبث، بازاریابی، مالی  و افزایش فرآورده هایشان را در یک دوره آموزشی چهار ماهه آموزش داده اند و اینکار سبب تقویت کاروبار زنان نیز شده است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مهدی گوهری، مسوول نهاد برگزار برنامه افزایش ظرفیت های زنان متشبث بحث کرده است. 
 
دربخش دیگر از برنامه گرداننده محمد در مورد بازاریابی گروۀ مدل های افغان برای صنایع دستی روستایی و لباس های افغانی با اجمل حقیقی بحث کرده است. 
 
همچنان گرداننده محمدی در مورد اعتراض کارمندان اتحادیه کارگران به گرفتن جایدادهایشان از سوی حکومت با معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارگران بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید