تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: علاقمندی زنان به دست دوزی و خامک دوزی

بربنیاد اطلاعات نخستین اتاق تجارت وصنایع زنان در حال حاضر در هر خانواده روستایی کشور تا دو زن با دست دوزی و خامک دوزی آشنایی دارند.
 
مسوولان این اتاق میگویند با آنکه این بانوان با کمترین مزد بهترین دست دوزی‌ها را وارد بازار میسازند، اما دست دوزی‌های آنان در بازارهای جهانی با پنج برابربهای آن بفروش میرسند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حمیرا کهزاد، مشاور ارشد اتاق تجارت زنان بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: علاقمندی زنان به دست دوزی و خامک دوزی

از سویی هم اداره توسعه ءجهانی ایالات متحده امریکا درچارچوب یک برنامه، برای زنان دست دوز زمینه های توسعه کاروبار را فراهم میسازد.

Thumbnail

بربنیاد اطلاعات نخستین اتاق تجارت وصنایع زنان در حال حاضر در هر خانواده روستایی کشور تا دو زن با دست دوزی و خامک دوزی آشنایی دارند.
 
مسوولان این اتاق میگویند با آنکه این بانوان با کمترین مزد بهترین دست دوزی‌ها را وارد بازار میسازند، اما دست دوزی‌های آنان در بازارهای جهانی با پنج برابربهای آن بفروش میرسند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حمیرا کهزاد، مشاور ارشد اتاق تجارت زنان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید