تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: علاقه‌مندی ترکیه به گسترش روابط بازرگانی با افغانستان

معین وزارت اقتصاد ترکیه که در رأس یک هیئت ۲۵ نفری بازرگانان ترکی به کابل آمده‌است، می‌گوید که بخش خصوصی ترکیه آماده‌است که در بخش‌های معادن، تولید انرژی و کشاورزی در افغانستان، سرمایه‌گذاری کند.

ترکیه علاقه‌مند است که با گسترش روابط بازرگانی با افغانستان، مواد خام مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی کشور را، تأمین کند.

ازسویی‌هم، اتاق تجارت و صنایع از حکومت ترکیه می‌خواهد افغانستان را در به‌کارگیری از راه لاجورد کمک کند.

در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با آذرخش حافظی، رییس روابط بین‌الملل اتاق تجارت و صنایع و رییس سازمان ایکو، انجام داده‌است.

در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ نبود قرضه‌های تحصیلی برای دانشجویان در کشور، جاوید وفا، رییس بانک ملی، انجام داده‌است.

در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی تلاش سرمایه‌گذاران کوچک برای توسعۀ کاروبارشان، گفت‌وگویی را با میرویس آریا، سرمایه‌گذار، انجام داده‌است.

بازرگانی

بازار: علاقه‌مندی ترکیه به گسترش روابط بازرگانی با افغانستان

معین وزارت اقتصاد ترکیه که در رأس یک هیئت ۲۵ نفری بازرگانان ترکی به کابل آمده‌است، می‌گوید که بخش خصوصی ترکیه آماده‌است که در بخش‌های معادن، تولید انرژی و کشاورزی در افغانستان، سرمایه‌گذاری کند.

Thumbnail

ترکیه علاقه‌مند است که با گسترش روابط بازرگانی با افغانستان، مواد خام مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی کشور را، تأمین کند.

ازسویی‌هم، اتاق تجارت و صنایع از حکومت ترکیه می‌خواهد افغانستان را در به‌کارگیری از راه لاجورد کمک کند.

در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با آذرخش حافظی، رییس روابط بین‌الملل اتاق تجارت و صنایع و رییس سازمان ایکو، انجام داده‌است.

در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ نبود قرضه‌های تحصیلی برای دانشجویان در کشور، جاوید وفا، رییس بانک ملی، انجام داده‌است.

در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی تلاش سرمایه‌گذاران کوچک برای توسعۀ کاروبارشان، گفت‌وگویی را با میرویس آریا، سرمایه‌گذار، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید