تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نشست جهانی نفت و گاز در هند

هند آماده است که افغانستان را در روند بهره وری از منابع نفت و گاز کمک های فنی کند.

سخنگوی وزارت معادن می گوید که درحاشیه نشست جهانی نفت و گاز در هند، مقام های هندی آماده گی شان را برای کمک فنی با وزارت معادن کشوراعلام کرده اند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن وپطرولیم بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: نشست جهانی نفت و گاز در هند

از سوی هم شورای عالی معادن و صنایع  بر روشن شدن سرنوشت پروژه های بزرگ نفت و گاز در کشور تأکید دارند. 

Thumbnail

هند آماده است که افغانستان را در روند بهره وری از منابع نفت و گاز کمک های فنی کند.

سخنگوی وزارت معادن می گوید که درحاشیه نشست جهانی نفت و گاز در هند، مقام های هندی آماده گی شان را برای کمک فنی با وزارت معادن کشوراعلام کرده اند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن وپطرولیم بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید