تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نگرانی از مدیریت نشدن منابع آبی کشور

رئیس اجرائیه حکومت می‌گوید که هرگاه توجه لازم به مدیریت منابع آبی کشور نشود، دوام زندگی در بخش‌هایی از کشور، ناممکن خواهد شد. 

عبدالله عبدالله  می‌افزاید که هرچند وزارت انرژی و آب و شرکت آبرسانی برنامه هایی را برای مدیریت منابع آبی به راه انداخته اند، اما نیاز است که تمامی نهادها و شهروندان کشور در این بخش مسؤولیت‌های شان را انجام دهند. 

از سویی هم وزارت انرژی و آب بر نقش زنان در مدیریت منابع آبی تأکید می ورزد و می‌گوید که حضور زنان در سطوح رهبری و مدیریتی منابع آب کشور باید افزایش یابد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با فهیمه عازم، رییس زون مرکز وزارت انرژی و آب بحث کرده است. 

دربخش دیگر از برنامه گرداننده در مورد تلاش های حکومت برای افزایش صادرات به کشورهای منطقه به ویژه به پاکستان را با حامد سلطانی، بازرگانی بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد پیمان ساخت جاده درۀ صوف شب باشک ولایت سمنگان با محمدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: نگرانی از مدیریت نشدن منابع آبی کشور

رئیس اجرائیه حکومت می‌گوید که هرگاه توجه لازم به مدیریت منابع آبی کشور نشود، دوام زندگی در بخش‌هایی از کشور، ناممکن خواهد شد. 

Thumbnail

عبدالله عبدالله  می‌افزاید که هرچند وزارت انرژی و آب و شرکت آبرسانی برنامه هایی را برای مدیریت منابع آبی به راه انداخته اند، اما نیاز است که تمامی نهادها و شهروندان کشور در این بخش مسؤولیت‌های شان را انجام دهند. 

از سویی هم وزارت انرژی و آب بر نقش زنان در مدیریت منابع آبی تأکید می ورزد و می‌گوید که حضور زنان در سطوح رهبری و مدیریتی منابع آب کشور باید افزایش یابد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با فهیمه عازم، رییس زون مرکز وزارت انرژی و آب بحث کرده است. 

دربخش دیگر از برنامه گرداننده در مورد تلاش های حکومت برای افزایش صادرات به کشورهای منطقه به ویژه به پاکستان را با حامد سلطانی، بازرگانی بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد پیمان ساخت جاده درۀ صوف شب باشک ولایت سمنگان با محمدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید