تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نگرانی از کسر بیلانس بازرگانی در کشور

آقای رسا می‌گوید که این وزارت تلاش دارد که در کشورهای گونه‌گون جهان، به‌ویژه چین و شماری‌از کشور عربی، برای سنگ مرمر افغانستان بازاریابی کند.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع، کسر بیلانس بازرگانی را در کشور از چالش‌های بزرگ می‌داند و می‌گوید که افزایش صادرات سنگ مرمر به بیرون از کشور، می‌تواند این مشکل را تا اندازه‌یی حل سازد.

از سویی‌هم، نماینده‌گان بخش خصوصی بر حل چالش‌ها فراراه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مرمر در کشور تأکید دارند.

در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با عبدالقدیر محبی، معاون اتحادیۀ صنعت سنگ افغانستان، انجام داده‌است.

در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ  منفجرساختن پایۀ برق در منطقۀ کیله‌گی بغلان از سوی طالبان، گفت‌وگویی را با صیام‌الدین پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع، روی مشکلات بازرگانان و متشبثین، پس‌از قطع‌شدن برق، انجام داده‌است.

در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران در کشور، گفت‌وگویی را با هدایت‌الله سلیمان‌خیل، آمر ثبت و جوازدهی ریاست ثبت مرکزی وزارت تجارت، انجام داده‌است.

بازرگانی

بازار: نگرانی از کسر بیلانس بازرگانی در کشور

آقای رسا می‌گوید که این وزارت تلاش دارد که در کشورهای گونه‌گون جهان، به‌ویژه چین و شماری‌از کشور عربی، برای سنگ مرمر افغانستان بازاریابی کند.

Thumbnail

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع، کسر بیلانس بازرگانی را در کشور از چالش‌های بزرگ می‌داند و می‌گوید که افزایش صادرات سنگ مرمر به بیرون از کشور، می‌تواند این مشکل را تا اندازه‌یی حل سازد.

از سویی‌هم، نماینده‌گان بخش خصوصی بر حل چالش‌ها فراراه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مرمر در کشور تأکید دارند.

در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با عبدالقدیر محبی، معاون اتحادیۀ صنعت سنگ افغانستان، انجام داده‌است.

در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ  منفجرساختن پایۀ برق در منطقۀ کیله‌گی بغلان از سوی طالبان، گفت‌وگویی را با صیام‌الدین پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع، روی مشکلات بازرگانان و متشبثین، پس‌از قطع‌شدن برق، انجام داده‌است.

در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران در کشور، گفت‌وگویی را با هدایت‌الله سلیمان‌خیل، آمر ثبت و جوازدهی ریاست ثبت مرکزی وزارت تجارت، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید