تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: گشایش‌یافتن یک نمایشگاه ویژۀ زنان در پایتخت

یک نمایشگاه ویژۀ فرآورده‌های زنان در پایتخت، گشایش یافت.
 
در نمایشگاه ۱۳۰زن بازرگان از ولایت‌های گوناگون کشور شرکت کرده‌اند و فرآورده‌های‌شان را برای چهار روز به‌نمایش گذاشته‌اند.
 
آنان می‌گویند که برای حل مشکلات بازاریابی برای فرآورده‌های‌شان، باید بازارهای فروش ویژۀ زنان در کشور ساخته شوند.
 
در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با عزیزالله بارکزی، رییس مرکز نمایشگاه افغانستان، انجام داده‌است.

بازرگانی

بازار: گشایش‌یافتن یک نمایشگاه ویژۀ زنان در پایتخت

شماری‌از زنان بازرگان در نمایشگاه «قدرت زن» از حکومت خواهان حمایت از تولیدات‌شان استند.

Thumbnail

یک نمایشگاه ویژۀ فرآورده‌های زنان در پایتخت، گشایش یافت.
 
در نمایشگاه ۱۳۰زن بازرگان از ولایت‌های گوناگون کشور شرکت کرده‌اند و فرآورده‌های‌شان را برای چهار روز به‌نمایش گذاشته‌اند.
 
آنان می‌گویند که برای حل مشکلات بازاریابی برای فرآورده‌های‌شان، باید بازارهای فروش ویژۀ زنان در کشور ساخته شوند.
 
در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با عزیزالله بارکزی، رییس مرکز نمایشگاه افغانستان، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید