تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: ۴۰درصد دادوستد بازرگانی درکشور با کلدار صورت‌می‌گیرد

درحال حاضر، نزدیک ۴۰درصد دادوستد بازرگانی در کشور به‌ویژه در ولایت‌های مرزی پاکستان با کلدار پاکستانی صورت می‌گیرد.
 
اتاق تجارت و صنایع، با نگرانی‌از این وضیعت، می‌گوید که گنجانیده‌شدن پاکستان در فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی جهان یا «فتف»، افغانستان از رهگذر به‌کارگیری از کلدار پاکستانی در دادوستد روزمره‌اش نیز زیانمند خواهد ساخت.
 
در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با نبی سادات، آگاه امور اقتصادی، انجام داده‌است.

بازرگانی

بازار: ۴۰درصد دادوستد بازرگانی درکشور با کلدار صورت‌می‌گیرد

گفته می‌شود که با گنجانیده‌شدن پاکستان در این فهرست، ارزش کلدار پاکستانی تا ۳۰درصد کاهش خواهد یافت.

Thumbnail

درحال حاضر، نزدیک ۴۰درصد دادوستد بازرگانی در کشور به‌ویژه در ولایت‌های مرزی پاکستان با کلدار پاکستانی صورت می‌گیرد.
 
اتاق تجارت و صنایع، با نگرانی‌از این وضیعت، می‌گوید که گنجانیده‌شدن پاکستان در فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی جهان یا «فتف»، افغانستان از رهگذر به‌کارگیری از کلدار پاکستانی در دادوستد روزمره‌اش نیز زیانمند خواهد ساخت.
 
در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با نبی سادات، آگاه امور اقتصادی، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید