تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

تا سه روز دیگر پایۀ منهدم شدۀ برق در بغلان ترمیم می‎شود

کابل از شش روز به این سو، با کمبود جدی برق روبرو است و بسیاری از کارخانه داران می‌گویند در این مدت، تولیدات شان هشتاد درصد کاهش یافته اند.

شرکت برشنا می‌گوید که قرار است تا سه روز دیگر، کار بازسازی پایۀ برق منهدم شده در منطقۀ کیله گی ولایت بغلان، تکمیل شود.

مسؤولان این شرکت، می‌گویند که تکمیل با ترمیم این پایۀ برق، پرچوی‌های برق در شهر کابل، پایان خواهند یافت.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا در این باره اظهار داشت: «روزانه همکاران ما بالای سیستم کار می‌کنند و قرار است تا سه روز دیگر کار ترمیم این پایه به اتمام برسد.»

شش روز پیش، طالبان یک پایۀ برق وراداتی از ازبیکستان و تاجیکستان را در منطقۀ کیله گی ولایت بغلان با انفجار ماین منهدم کردند. از آن زمان تاکنون کابل برق ندارد.

این وضعیت، شهروندان و کارخانه داران در شهر کابل را خشمگین ساخته است.

شماری از کارخانه داران در پارک صنعتی پلچرخی می‎گویند که نبود برق بر کار آن‌ها تأثیرات منفی گذاشته است.

محمدهارون تسل، مسؤول یکی از این کارخانه‌ها می‎گوید که تولیدات این کارخانه، بدلیل نبود برق در یک هفتۀ اخیر، هشتاد درصد کاهش یافته است: «تقریبأ بیست نفر در این شرکت کار می‌کنند. ما به آنان تنخواه می‌دهیم؛ اگر برق منظم نباشد، تنخواه این ها هم ضرر است و دیگر این که در نبود برق دولتی، مجبور استیم که جنراتور روشن کنیم که بسیار مصرف بالا دارد.»

بربنیاد گفته‌های شرکت برشنا، هم اکنون صد میگاوات برق وارداتی ازبیکستان و تاجیکستان به کشور، قطع است.

بازرگانی

تا سه روز دیگر پایۀ منهدم شدۀ برق در بغلان ترمیم می‎شود

کابل از شش روز به این سو، با کمبود جدی برق روبرو است و بسیاری از کارخانه داران می‌گویند در این مدت، تولیدات شان هشتاد درصد کاهش یافته اند.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید که قرار است تا سه روز دیگر، کار بازسازی پایۀ برق منهدم شده در منطقۀ کیله گی ولایت بغلان، تکمیل شود.

مسؤولان این شرکت، می‌گویند که تکمیل با ترمیم این پایۀ برق، پرچوی‌های برق در شهر کابل، پایان خواهند یافت.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا در این باره اظهار داشت: «روزانه همکاران ما بالای سیستم کار می‌کنند و قرار است تا سه روز دیگر کار ترمیم این پایه به اتمام برسد.»

شش روز پیش، طالبان یک پایۀ برق وراداتی از ازبیکستان و تاجیکستان را در منطقۀ کیله گی ولایت بغلان با انفجار ماین منهدم کردند. از آن زمان تاکنون کابل برق ندارد.

این وضعیت، شهروندان و کارخانه داران در شهر کابل را خشمگین ساخته است.

شماری از کارخانه داران در پارک صنعتی پلچرخی می‎گویند که نبود برق بر کار آن‌ها تأثیرات منفی گذاشته است.

محمدهارون تسل، مسؤول یکی از این کارخانه‌ها می‎گوید که تولیدات این کارخانه، بدلیل نبود برق در یک هفتۀ اخیر، هشتاد درصد کاهش یافته است: «تقریبأ بیست نفر در این شرکت کار می‌کنند. ما به آنان تنخواه می‌دهیم؛ اگر برق منظم نباشد، تنخواه این ها هم ضرر است و دیگر این که در نبود برق دولتی، مجبور استیم که جنراتور روشن کنیم که بسیار مصرف بالا دارد.»

بربنیاد گفته‌های شرکت برشنا، هم اکنون صد میگاوات برق وارداتی ازبیکستان و تاجیکستان به کشور، قطع است.

هم‌رسانی کنید