تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

تلاش بازرگانان پاکستان برای صدور مواد خوراکی به افغانستان

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گویند که واردات بازرگانان افغان از پاکستان در ماه های اخیر کاهش یافته اند.

معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با درنظرداشت رکود شماری از کارخانه‌های تولید مواد خوراکی پاکستان در چند ماه اخیر، کارخانه داران این کشورتلاش دارند که مواد خوراکی غنی شده و با بهای مناسب به افغانستان بفروشند.

او گفت که بازرگانان پاکستانی ازآنان خواسته است که در صورت خرید مواد خوراکی پاکستانی، آنان این مواد را با کیفت و با بهای مناسب به افغانستان میفروشند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت که با درنظرداشت مشکلات روزافزون کارخانه داران در پاکستان، بازرگانان پاکستانی تلاش دارند برای فراورده‌های شان در افغانستان بازاریابی کنند.

او افزود: «پاکستانی‌ها می‌گویند که مواد خوراکی غنی شده به ما میفروشند اگر ما بخواهیم که این کالاها را وارد سازیم اما ما میگوییم که بازرگانان پاکستانی کالاهای شان را تا مرزهای تورخم وچمن رسانده برای ما بفروشند چون مشکلات درآنسوی مرز برای ما بسیارزیانباراست.»

از سویی هم مسؤولان وزارت تجارت وصنایع می‌گویند که اکنون افغانستان از وابسته‌گی به بازارهای پاکستان رهایی یافته است و بازرگانان می‎توانند از راه‌های مصئون‌تر دادوستد بازرگانی شان را در منطقه انجام دهند.
محمد قربان حقجو، سرپرست معینت تجارتی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «در حال حاضر زمینه‌های زیادی ایجاد شده است تا ما تجارت مانرا با شماری زیادی ازکشورها مانند ترکمنستان ایران و چین ازراه آسیای میانه داشته باشیم.»

در همین حال، شماری ازآگاهان اقتصاد با درنظرداشت مشکلات در راه‌های پاکستان از حکومت می‌خواهند که زمینه‌های بازرگانی بهتر و معیاری را درمنطقه برای بازرگانان افغان فراهم سازد.

شبیر بشیری، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «برای ما لازم است که به ظرفیت‌های خود اتکا داشته باشیم. ما باید زمینه‌های امنیت بهتر را درشمال کشور فراهم سازیم تا پاکستانی‌ها و تاجیکستانی‌ها بیشتر وابسته به راه‌های افغانستان شوند.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت صنایع، در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای وارداتی پاکستان در بازارهای کشور جایش را به کالاهای وارداتی ایران، ترکیه و هند واگذارکرده است.

بازرگانی

تلاش بازرگانان پاکستان برای صدور مواد خوراکی به افغانستان

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گویند که واردات بازرگانان افغان از پاکستان در ماه های اخیر کاهش یافته اند.

Thumbnail

معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با درنظرداشت رکود شماری از کارخانه‌های تولید مواد خوراکی پاکستان در چند ماه اخیر، کارخانه داران این کشورتلاش دارند که مواد خوراکی غنی شده و با بهای مناسب به افغانستان بفروشند.

او گفت که بازرگانان پاکستانی ازآنان خواسته است که در صورت خرید مواد خوراکی پاکستانی، آنان این مواد را با کیفت و با بهای مناسب به افغانستان میفروشند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت که با درنظرداشت مشکلات روزافزون کارخانه داران در پاکستان، بازرگانان پاکستانی تلاش دارند برای فراورده‌های شان در افغانستان بازاریابی کنند.

او افزود: «پاکستانی‌ها می‌گویند که مواد خوراکی غنی شده به ما میفروشند اگر ما بخواهیم که این کالاها را وارد سازیم اما ما میگوییم که بازرگانان پاکستانی کالاهای شان را تا مرزهای تورخم وچمن رسانده برای ما بفروشند چون مشکلات درآنسوی مرز برای ما بسیارزیانباراست.»

از سویی هم مسؤولان وزارت تجارت وصنایع می‌گویند که اکنون افغانستان از وابسته‌گی به بازارهای پاکستان رهایی یافته است و بازرگانان می‎توانند از راه‌های مصئون‌تر دادوستد بازرگانی شان را در منطقه انجام دهند.
محمد قربان حقجو، سرپرست معینت تجارتی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «در حال حاضر زمینه‌های زیادی ایجاد شده است تا ما تجارت مانرا با شماری زیادی ازکشورها مانند ترکمنستان ایران و چین ازراه آسیای میانه داشته باشیم.»

در همین حال، شماری ازآگاهان اقتصاد با درنظرداشت مشکلات در راه‌های پاکستان از حکومت می‌خواهند که زمینه‌های بازرگانی بهتر و معیاری را درمنطقه برای بازرگانان افغان فراهم سازد.

شبیر بشیری، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «برای ما لازم است که به ظرفیت‌های خود اتکا داشته باشیم. ما باید زمینه‌های امنیت بهتر را درشمال کشور فراهم سازیم تا پاکستانی‌ها و تاجیکستانی‌ها بیشتر وابسته به راه‌های افغانستان شوند.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت صنایع، در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای وارداتی پاکستان در بازارهای کشور جایش را به کالاهای وارداتی ایران، ترکیه و هند واگذارکرده است.

هم‌رسانی کنید