تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

دهلیزهوایی افغانستان و هند به بهره برداری سپرده شد

رییس جمهورغنی در مراسم بهره برداری از این دهلیزهوایی، گفت کسانی که برای افغانستان بحران ایجاد می‎کنند باید بدانند که ما می‎توانیم از این بحران‎ها برای خودمان فرصت ایجاد  کنیم.

نخستین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، امروز دوشنبه(۲۹ جوزا) با صادر شدن شصت تُن گیاه های طبی افغانستان به بازارهای دهلی، به بهره برداری سپرده شد.

 رییس جمهورغنی در مراسم بهره برداری از این دهلیز، این پروژه را برای افزایش صادرات و بهبود روابط بازرگانی میان افغانستان وهند مهم می‎داند.

وی می‎گوید که افزایش درآمدهای بازرگانان و کشاورزان در کشورمی‎تواند زمینه‎های کار را در کشور فراهم سازد و از این راه فقر  در کشور کاهش خواهد یافت.

رییس جمهور، عملی شدن این پروژه را به تلاش‎های حکومت های هند و افغانستان پیوند می‎دهد ومی‎گوید که هند بزرگترین بازار برای میوۀ  افغانستان است.

اشرف غنی گفت: «امروز این کوریدورتنها به ذات خود مهم است، طریقه که این کوریدورایجاد شد طریقی است که باید سکتور خصوصی، دولت و متخصصین ما باهم، کار کنند تا به صورت زنجیره یی ما مشکلات مان را حل سازیم.»

از سویی هم، سفیرهند در کابل با در نظرداشت مشکلات ترانزیت زمینی افغانستان درسال گذشته، می‎گوید که هند تلاش دارد در آینده‎ها این دهلیزهوایی را به یک شبکۀ دهلیزهای هوایی به سایر بازارهای جهانی توسعه دهد.

سوند بایت من پریت بروا، سفیر هند در کابل بیان داشت: «حکومت ما از این پروژه حمایت می‎کند و ما آماده استیم که برای گسترش این دهلیزهوایی به شبکۀ دهلیزهای هوایی در منطقه کار کنیم تا از این راه بتوانیم تجارت مان را گسترش دهیم.»

درهمین حال، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گوید که هم‎زمان با آغاز حمل ونقل کالاهای بازرگانی از راه دهلیزهوایی هند وافغانستان، ادارۀ توسعه یی ایالات متحده امریکا علاقمند است که کالاهای بازرگانان افغان را ازفرودگاه های هند تا بازارهای این کشور به گونۀ رایگان انتقال دهد.

خان‎جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، از ایجاد یک مرکز بزرگ و مشترک بازرگانی میان اتاق های تجارت دو کشور نیزخبرمی‎دهد.

آقای الکوزی اظهار داشت: «ما با اتاق تجارت وصنایع هند گفت‎وگو کرده ایم، تا بتوانیم یک مرکز مشترک بزرگ بازرگانی ایجاد کنیم که افغانان نیزدر ایجاد این مرکز سهیم خواهند بود و مشکلات مان را حل خواهیم ساخت.»

ایجاد دهلیز هوایی میان هند و افغانستان، از پروژه های مهمی است که در سال گذشته در نشست قلب آسیا، میان دو کشور روی ایجاد آن توافق شده بود، و گفته می‎شود که با بهره برداری این دهلیز، داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و هند به چند برابر افزایش خواهد یافت.

بازرگانی

دهلیزهوایی افغانستان و هند به بهره برداری سپرده شد

رییس جمهورغنی در مراسم بهره برداری از این دهلیزهوایی، گفت کسانی که برای افغانستان بحران ایجاد می‎کنند باید بدانند که ما می‎توانیم از این بحران‎ها برای خودمان فرصت ایجاد  کنیم.

Thumbnail

نخستین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، امروز دوشنبه(۲۹ جوزا) با صادر شدن شصت تُن گیاه های طبی افغانستان به بازارهای دهلی، به بهره برداری سپرده شد.

 رییس جمهورغنی در مراسم بهره برداری از این دهلیز، این پروژه را برای افزایش صادرات و بهبود روابط بازرگانی میان افغانستان وهند مهم می‎داند.

وی می‎گوید که افزایش درآمدهای بازرگانان و کشاورزان در کشورمی‎تواند زمینه‎های کار را در کشور فراهم سازد و از این راه فقر  در کشور کاهش خواهد یافت.

رییس جمهور، عملی شدن این پروژه را به تلاش‎های حکومت های هند و افغانستان پیوند می‎دهد ومی‎گوید که هند بزرگترین بازار برای میوۀ  افغانستان است.

اشرف غنی گفت: «امروز این کوریدورتنها به ذات خود مهم است، طریقه که این کوریدورایجاد شد طریقی است که باید سکتور خصوصی، دولت و متخصصین ما باهم، کار کنند تا به صورت زنجیره یی ما مشکلات مان را حل سازیم.»

از سویی هم، سفیرهند در کابل با در نظرداشت مشکلات ترانزیت زمینی افغانستان درسال گذشته، می‎گوید که هند تلاش دارد در آینده‎ها این دهلیزهوایی را به یک شبکۀ دهلیزهای هوایی به سایر بازارهای جهانی توسعه دهد.

سوند بایت من پریت بروا، سفیر هند در کابل بیان داشت: «حکومت ما از این پروژه حمایت می‎کند و ما آماده استیم که برای گسترش این دهلیزهوایی به شبکۀ دهلیزهای هوایی در منطقه کار کنیم تا از این راه بتوانیم تجارت مان را گسترش دهیم.»

درهمین حال، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گوید که هم‎زمان با آغاز حمل ونقل کالاهای بازرگانی از راه دهلیزهوایی هند وافغانستان، ادارۀ توسعه یی ایالات متحده امریکا علاقمند است که کالاهای بازرگانان افغان را ازفرودگاه های هند تا بازارهای این کشور به گونۀ رایگان انتقال دهد.

خان‎جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، از ایجاد یک مرکز بزرگ و مشترک بازرگانی میان اتاق های تجارت دو کشور نیزخبرمی‎دهد.

آقای الکوزی اظهار داشت: «ما با اتاق تجارت وصنایع هند گفت‎وگو کرده ایم، تا بتوانیم یک مرکز مشترک بزرگ بازرگانی ایجاد کنیم که افغانان نیزدر ایجاد این مرکز سهیم خواهند بود و مشکلات مان را حل خواهیم ساخت.»

ایجاد دهلیز هوایی میان هند و افغانستان، از پروژه های مهمی است که در سال گذشته در نشست قلب آسیا، میان دو کشور روی ایجاد آن توافق شده بود، و گفته می‎شود که با بهره برداری این دهلیز، داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و هند به چند برابر افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید