تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

ریاست‎جمهوری: هفتۀ ۱۲۰تُن میوۀ تازه باید به هند صادر شود

دهلیزهوایی هند-افغانستان چندی پیش افتتاح شد؛ اما هم‎زمان با فصل صادرات میوۀ تازۀ کشور، مشکلاتی در پروازهای این دهلیز به وجود آمد که به گفتۀ بارزگانان، صدهاتُن میوۀ تازۀ آنان در میدان هوایی کابل فاسد شدند.

دفتر مطبوعات ریاست‎جمهوری می‎گوید، رییس‌جمهور دستور داده است که باید هفته ۱۲۰تُن میوه‎های تازۀ کشور، از طریق دهلیزهوایی به میدان‎های هوایی دهلی و امرتسر هند، انتقال شود.

به همین منظور، قرار است تا چهار روز دیگر شرکت هوایی «کام ایر» با به کارگیری از یک هواپیمای بزرگ ۷۳۷بوئینگ، میوه های تازه افغانستان را به بازارهای هند انتقال دهد.

دواخان مینه پال، معاون سخن‎گوی ریاست جمهوری در این باره گفت: «کارگو در مرحلۀ آزمایشی قرار دارد، شماری از مشکلات وجود داشته اند؛ اما درنشستی که با حضوررییس جمهور ایجاد شد بسیار زود شرکت کام ایر نیز پروازهایش را در بخش کارگو به هند آغاز خواهد کرد، و پروازهای منظم خواهد داشت.»

فرید پیکار، معاون شرکت کام ایر نیز افزود: «قرار است به هفده هم ماه آگست یک پرواز ما به هند شروع شود و هفتۀ دو پرواز یکی از کابل و دیگری از کندهار انجام خواهد شد.»

این درحالی است که پیش از این به دلیل تأخیر در پروازهای طیارهها، بسیاری از میوه‎‏های تازۀ بازرگانان در میدان هوایی فاسد شده بودند.

اتاق تجارت و صنایع، هرچند از این اقدام استقبال می‎کند، اما تأکید دارد که باید مدیریت دهلیز هوایی هند-افغانستان، بهبود یابد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع اظهار داشت: «»

درهمین حال این اقدام که باعث می شود تا میوه‎های تازۀ افغانستان با هزینۀ کم به بازارهای هند برسند، امیدواری های را در میان باغ داران به وجود آورده است.

حضرت گل که در کندهار باغ دارد، اکنون به علت نبود بازار برای خربوزه هایش، آن را به کابل آورده است،  می‎گوید اگر زمینه صادرات میوه های تازه اش به هند فراهم شود، بیشتر سود خواهد برد.

حضرت گل گفت:«ما خوش می‎شویم که میوه‎های ما از همانجا به خارج صادر شوند و این کار به سود ماهم است.»

ازسویی هم، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند که رییس جمهور دستور داده است تا به زودی زمینۀ ساخت سرد خانه‎های معیاری در میدان هوایی حامد کرزی فراهم شود.

بازرگانی

ریاست‎جمهوری: هفتۀ ۱۲۰تُن میوۀ تازه باید به هند صادر شود

دهلیزهوایی هند-افغانستان چندی پیش افتتاح شد؛ اما هم‎زمان با فصل صادرات میوۀ تازۀ کشور، مشکلاتی در پروازهای این دهلیز به وجود آمد که به گفتۀ بارزگانان، صدهاتُن میوۀ تازۀ آنان در میدان هوایی کابل فاسد شدند.

Thumbnail

دفتر مطبوعات ریاست‎جمهوری می‎گوید، رییس‌جمهور دستور داده است که باید هفته ۱۲۰تُن میوه‎های تازۀ کشور، از طریق دهلیزهوایی به میدان‎های هوایی دهلی و امرتسر هند، انتقال شود.

به همین منظور، قرار است تا چهار روز دیگر شرکت هوایی «کام ایر» با به کارگیری از یک هواپیمای بزرگ ۷۳۷بوئینگ، میوه های تازه افغانستان را به بازارهای هند انتقال دهد.

دواخان مینه پال، معاون سخن‎گوی ریاست جمهوری در این باره گفت: «کارگو در مرحلۀ آزمایشی قرار دارد، شماری از مشکلات وجود داشته اند؛ اما درنشستی که با حضوررییس جمهور ایجاد شد بسیار زود شرکت کام ایر نیز پروازهایش را در بخش کارگو به هند آغاز خواهد کرد، و پروازهای منظم خواهد داشت.»

فرید پیکار، معاون شرکت کام ایر نیز افزود: «قرار است به هفده هم ماه آگست یک پرواز ما به هند شروع شود و هفتۀ دو پرواز یکی از کابل و دیگری از کندهار انجام خواهد شد.»

این درحالی است که پیش از این به دلیل تأخیر در پروازهای طیارهها، بسیاری از میوه‎‏های تازۀ بازرگانان در میدان هوایی فاسد شده بودند.

اتاق تجارت و صنایع، هرچند از این اقدام استقبال می‎کند، اما تأکید دارد که باید مدیریت دهلیز هوایی هند-افغانستان، بهبود یابد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع اظهار داشت: «»

درهمین حال این اقدام که باعث می شود تا میوه‎های تازۀ افغانستان با هزینۀ کم به بازارهای هند برسند، امیدواری های را در میان باغ داران به وجود آورده است.

حضرت گل که در کندهار باغ دارد، اکنون به علت نبود بازار برای خربوزه هایش، آن را به کابل آورده است،  می‎گوید اگر زمینه صادرات میوه های تازه اش به هند فراهم شود، بیشتر سود خواهد برد.

حضرت گل گفت:«ما خوش می‎شویم که میوه‎های ما از همانجا به خارج صادر شوند و این کار به سود ماهم است.»

ازسویی هم، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند که رییس جمهور دستور داده است تا به زودی زمینۀ ساخت سرد خانه‎های معیاری در میدان هوایی حامد کرزی فراهم شود.

هم‌رسانی کنید